مطالعات فضای مجازی

ارزيابی سايت: (۴قسمت)
نویسنده : سیده مریم موسویان - ساعت ۳:۳٠ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۸ دی ،۱۳۸٦
 

                                    ارزیابی سایت

ارزیابی مقایسه ای دو سایت وزارت  آموزش و پرورش کشور ایران و آموزش و پرورش کشور  سوئد:

 

سیده مریم موسویان

دانشجوی کارشناسی ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

*    چکیده:

 این مقاله درصدد است با ارزیابی مقایسه ای سایت وزارت آموزش و پرورش کشور ایران و سایت وزارت آموزش و پرورش کشور سوئد ،با تکیه بر نگاه نظری ارزیابی و بازیابی اطلاعات در فضای مجازی و با در نظر گرفتن معیارهای ارزیابی اطلاعات و ارزیابی سایت های الکترونیکی ،به مقایسه بین این دو سایت بپردازد و در انتها با فهم تفاوتهای دو سایت نقاط ضعف و قوت سایت وزارت آموزش و پرورش کشور ایران را روشن کند .

در این بررسی کارکردهای سایت در رابطه با سازمان ،کارکرد سایت در مقایسه با اهداف و کارکرد سایت در مقایسه با سایتهای مشابه بررسی می شود.به همین دلیل من از نظریه ی ساختارگرایی گیدنز برای تحلیل و ارزیابی و به عنوان رویکرد نظری تحقیقم استفاده کردم.

*    واژگان کلیدی :

فضای مجازی،اینترنت ،ارزیابی اطلاعات،ارزیابی سایت،معیارهای ارزیابی سایت،وب سایت.

*    مقدمه :

پیشرفت دانش و فناوری های نوین در عرصه ی فضای مجازی این امکان را به سازمانها و تولید کنندگان داده است تا محصولات و امکانات خود را فارغ از محدوده های جغرافیایی و در عرصه ای به گستردگی عالم مجازی در اختیار کاربران و مخاطبان جهانی قرار دهند . این امکان عرصه ی مجازی باعث شده تا شرکتها و سازمانها با راه اندازی سایتهای الکترونیکی ،به دنبال جلب توجه مخاطبان بیشتری به سوی خود و اهداف مد نظرشان باشند.

اینترنت به عنوان یک چند رسانه ،قابلیت آن را پیدا کرده است که بتواند کامل ترین بازنمایی را از جهان پیرامون به عمل آورد. از طرفی نیز این چند رسانه به دلیل قابلیتهای منحصر به فرد خود تعریف جدیدی از زمان و مکان ارائه داده است و به تعبیری باعث فروپاشی مرزهای زمان و مکان شده است. به این معنی که افراد با استفاده از اینترنت می توانند در یک لحظه بدون نیاز به حضور فیزیکی ،از مکانهای دیگر مطلع شوند . ویژگی بارز دیگر اینترنت قدرت تعامل برقرار کردن با مخاطب است . مخاطب می تواند خود به نحوی تولید کننده ی پیام باشد و به علت امکان ارائه ی بازخورد ،در چگونگی تولید پیام نقش ایفا کند.. قابلیتهای متعدد و منحصر به فرد این چند رسانه باعث شده که هر فرد حقیقی و حقوقی به دنبال این باشد که بتواند فضایی هرچند ناچیز را در اینترنت در اختیار داشته باشد ،تا بتواند به برخی از اهداف خود از این طریق برسد.

وزارت آموزش وپرورش ایران نیز یکی از سازمانهایی است که با در اختیار گرفتن فضایی در اینترنت در پی دستیابی به اهداف خویش است. (www.prm.mdu.ir)

.

*    رویکرد نظری :

"ارزیابی این دو سایت بر اساس نظریه ی کارکرد گرایی صورت می گیرد"

گیدنز در بیان کارکرد می گوید: " مطالعه کارکرد یک شیوه ی عمل یا نهاد اجتماعی عبارت است از تحلیل سهمی که آن شیوه عمل یا نهاد در دوام جامعه به طور کلی دارد . بدین ترتیب تحلیل کارکرد یک پدیده ی اجتماعی به معنی نشان دادن نقشی است که آن پدیده در ادامه ی بقای آن جامعه ایفا می کند"

بنابراین کارکرد یک نهاد یا سازمان فعالیتی است که آن سازمان یا نهاد برای خود،جامعه و مراجعان دارد و این فعالیتها در بقا و ادامه ی نهاد و سازمان و جامعه تاثیر دارد .

در این بررسی کارکردهای سایت در رابطه با سازمان ،کارکرد سایت در مقایسه با اهداف و کارکرد سایت در مقایسه با سایتهای مشابه بررسی می شود.

*    روش ارزیابی :

اولین گام در راه ارزیابی تعیین روشی است که بر مبنای آن بتوانیم اطلاعات،ساختار و کارکردهای سایت را تحلیل کنیم.معیارهایی که من برای ارزیابی سایت وزارت آموزش و پرورش کشور ایران و کشور سوئد انتخاب کرده ام از مهم ترین معیارهایی است که برای تحلیل سایت در نظر گرفته می شود  . این معیارها عبارتند از : سرعت و قابلیت دسترسی،به روز بودن اطلاعات،تعاملی بودن سایت،درست بودن اطلاعات و...

 


 
comment نظرات ()
 
قسمت دوم
نویسنده : سیده مریم موسویان - ساعت ۳:٢٩ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۸ دی ،۱۳۸٦
 

*    تاريخچه تعليم و تربيت(منبع در انتهای صفحه)


تعليم و تربيت در دوره هخامنشی 
کوروش بزرگ در سال 599 قبل از ميلاد که به پادشاهی پارس رسيد ظرف مدت بيست سال، کشور پهناور و با عظمتی به وجود آورد که از مغرب به مصر و دريای مديترانه، از مشرق به رود سند و ازجنوب به خليج فارس و دريای هند محدود بود. او برای اداره کشور پهناور خود به ايجاد حکومت مرکزی مقتدر و مردانی مدبر نيازمند بود. برای داشتن چنين افرادی، شروع به تربيت اطفال شاهزادگان و طبقات ممتاز کرد و با تربيت آنان، مردان مسئول و مديران مقتدر قسمت های مختلف مملکت را تامين کرد. اين کار در ادوار بعد نيز ادامه يافت. به همين دليل می توان گفت دولت ايران باستان، يکی از عوامل مهم تعليم و تربيت ايرانيان به شمار می رفت. آموزش و پرورش در ايران دوره هخامنشی به سه بخش تقسيم می شد : اول تربيت اجتماعی، دوم تربيت شخصی، سوم تربيت شغلی و حرفه ای.
هدف اول برای اين بود که روح خودکامی و خودخواهی خرد سالان به همگامی و همکاری با ساير اعضای ايرانی مبدل شود و کودکان با حقوق خود و حقوق ديگران آشنا شوند و به آن ها احترام بگذارند، آداب و آيين ملی را بشناسند و افتخارات قومی و نژادی را گرامی بدارند. چنانچه از بعضی مدارک استنباط می شود، ايرانيان دوره هخامنشی در هدف دوم در ضمن پرورش کودکان و نوجوانان، رعايت ويژگی های فرد را نيز کرده اند و نه تنها به پرورش اين ويژگی پرداخته اند، بلکه علاوه بر آموزش رسمی و عمومی چيزهايی نيز می آموختند که اوقات بيکاری کودکان و نوجوانان را پرکند. منظور از هدف سوم اين بوده است که بيشتر افراد خانواده های برجسته را برای خدمت های لشکری و کشوری آماده کنند و نوع و سبکی که به کار می بردند برای ثبات اجتماعی و بهتر کردن اوضاع بوده است. برای تربيت طبقات پايين از طرف دولت اقدامی نشده و صنعت و پيشه هر صنفی از طرف پدر به پسر و استاد به شاگرد آموخته می شد. سرپرستی و تربيت روحانيان نيز با خود آن ها بوده است. علی رضا حکمت در کتاب آموزش و پرورش ايُران باستان « صفحه 134 »به نقل از راوندی می نويسد : در ايران باستان هرکس برای کاری معين تربيت می شد و آموزش های لازم را در آن زمينه فرا می گرفت که اين امر به ايجاد تخصص ها و پيدايش متخصص کمک می کرده است و همين رويه آموزش را، نياکان، تا آخر دوره سامانيان همواره رعايت کرده اند.
هخامنشيان، در روش تدريس، به جنبه های علمی آموزش توجه زيادی داشتند و در موقع ياد دادن درس، هرگاه لازم می شد، معلم می توانست شاگرد را تنبيه کند، اما سعی می شد که تنبيه متناسب با خطايی باشد که از شاگرد سر زده است و شاگرد نيز بايد معترف به گناه خود باشد و علت تنبيه خود را بداند که بار ديگر مرتکب آن نشود. تنبيه ها نيز جنبه آموزشی داشته است و حتی المقدور از تنتيه بدنی خودداری می کرده اند. در تنبيه بعضی منافع اجتماعی را ملحوظ می داشتند، مثلا کسی که بر حيوانات تعدی می کرد تنبيهش اين بود که ده هزار حشره موذی در کشتزار را بکشد و گاه مجرمين را وادار می کردند که نسبت به خانواده ای که مرتکب جرم شده اند اگر بی سوادی در ميان آن ها بود او را باسواد کنند. در دوره هخامنشی، پيرامون کاخ شاهی، آموزشگاه هايی برای تعليم نوجوانان وجود داشته است و آموزگاران کارآزموده آنان را برای کارهای گوناگون دولتی مهيا می کردند. حکمت می نويسد : « اولين و ابتدايی ترين محل دانش آموزی به طور عام خانه بوده است و عهده دار آموزش وپرورش پدر و مادر بوده اند و به مرور پا به پای تشکيل اجتماع و تمرکز خانواده ها، مکان آموزش به خانه مربی انتقال يافت که می توان آن را از نخستين محل تدريس گروهی يا مکتب به حساب آورد. » با رواج دين زرتشت، آتشکده برای آموزش مورد استفاده قرار گرفت. در زمان هخامنشيان با توسعه صنايع حرفه های گوناگون و سازمان های اداری، نياز مبرمی به نيروی انسانی متخصص و کارآمد به وجود آمد و تشکيلات مذهبی و آتشکده ها پاسخگوی نيازها بود که سوای آموزش دينی برای ساير علوم، محل جداگانه ای تاسيس کرد و اين اولين گام برای مدارس رسمی بود.
حکمت در « ص 369 » کتابش به نقل از کتاب يونانی ها و بربرها اثر استرابون می نويسد : تعليم و تربيت خاندان شاهی جايگاه مخصوصی به نام جايگاه آزادی دارد و آن جايگاه در کنار کاخ شاهی و بناهای دور از اماکن عمومی بود، برای اين که سرو صدای کارهای روزانه و هياهو و آشوبی که از آن نتيجه می شود، مايه پريشان شدن نظم لازم برای تعليم و تربيت نشود. اين جايگاه به چهار قسمت تقسيم می شد: اول قسمت کودکان، دوم نوجوانان، سوم مردان و چهارم کسانی که سن شان از مرحله ای که بتوانند سلاح بردارند تجاوز کرده است. شاگردان روی هم رفته روزی هشت ساعت درس می خواندند و تا زمان ساسانيان وضع آموزشگاه ها با کم و بيش تغيير به همين منوال بوده است. در زمان هخامنشيان ، علاوه بر دانشکده ای که برای تحصيل علم طب در ساييس مصر توسط داريوش احداث شد، چند دانشکده و مدرسه عالی مهم نيز در شهرهای پورسيا، آذربايگان و بلخ وجود داشته است.
تعليم و تربيت در جامعه مادها
دکتر بيژن در سير تعليم و تربيت ايران می نويسد : « پادشاهان ماد، دفترهای شاهی يا سالنامه داشتند که وقايع و گزارش های کشوری را در آن بر طبق قانون ضبط می کردند ولی جز ذکر نام چيزی از آنها باقی نمانده است. » بنابراين از نحوه تعليم و تربيت رسمی آن ها اطلاع درستی در دست نيست. اما تا حدی تعليم و تربيت و اجتماعات مادها را می توانيم از کيفيت تعليم و تربيت هخامنشيان حدس بزنيم. چون پارس ها از نظر تمدن و فرهنگ از مادها جلوتر بودند، وقتی بر مادها تسلط يافتند تمدن آن ها را هم اخذ کردند تا حدی که ملل دنيای قديم تمدن سلطنت پارس را همان تمدن سلطنت مادی می شمردند. مادها خط ميخی را از آشوری ها گرفتند، همچنان که پيش از آن ها، ايلامی ها آن را اقتباس کرده بودند ولی برطبق تحقيقات جديدی که انجام شده است، الفبای 39 حرفی را آن ها از خطوط ميخی آشوری ساختند و اين خط از مادها به پارسی ها رسيده است. محمد تقی بهار « ملک الشعرا » در کتاب سبک شناسی پيدايش خط در دوران مادها را چنين تعريف می کند : « در اساطير و نامه های باستانی ايرانی نيز اين معنی ثبت است که خط از طرف ديوان به پادشاهان باستانی ايران، مانند طهمورث آموخته شد. » آريايی های آن روز که در ايران استقرار يافته اند خود دارای تمدن و خط نبودند و اين مبادی و اصول را از رعايا و زيردستان مغلوب خود آموختند و اين همان زيردستان مردم قديم بوده اند که بعدها از آنان به ديو تعبير شده است و يا اسرای جنگی از نژادهای همسايه و اتباع و ملل مجاور که مغلوب ايران می شدند. آنچه از منابع صحيح و قراين روشن ثابت و شواهد به دست می آید آن است که ايرانيان مادها »، در طول آن مدت که يوغ بندگی و رعيتی ملل مقتدر آشور را به گردن داشتند، با خط آشوری که خط ميخی است آشنا شدند و بعدها که از قيد ذلت آزاد شدند و دولت مستقلی از خود برقرار ساختند، خط ميخی را تکميل کردند و می بينيم که در بدو تشکيل دولت هخامنشی اين خط مانند خط ميخی مورد استعمال پادشاهان بزرگی چون کوروش، داريوش و خشايار شاه قرار گرفته است. ايرانيان ، زبان آريايی و الفبای 36 حرفی را از مردم ماد گرفتند و همين مادها سبب شدند که ايرانيان به جای لوح گلی، از کاغذ پوستی و قلم برای نوشتن استفاده کنند و به ساختن ستون های فراوان در ساختمان ها توجه داشته باشند. قانون اخلاقی ايرانيان که در زمان صلح صميمانه به کشاورزی می پرداختندو در جنگ متهور و بی باک بودند و نيز مذهب زرتشتی آنان و اعتقاد به اهورامزدا و اهريمن و سازمان پادشاهی و تسلط پدر در خانواده و تعدد زوجات و مقداری از قوانين ديگر، از شدت شباهت با قوانين ماد با هم و يکجا ذکر می شوند.
برای مطالعه وضع تعليم و تربيت در دوره های گذشته، بايد به قديمی ترين اطلاعات مربوط به تعليم و تربيت بشر نظر افکند و مشخص کرد که بشر اوليه، ابتدا چگونه چيزری را فرا گرفته و اين تعليم به چه نحو يا توسط چه کسی انجام شده است.
اولين یادگیری
برای بررسی اولين يادگيری ها و تعليم و تربيت می توان به دو منبع مهم رجوع کرد. اول اديان و دوم اسناد و مدارک تاريخی و ما قبل تاريخی و يا نظريات دانشمندان باستان شناس و علمای علوم طبيعی و متخصصان تعليم و تربيت.
آنچه از قرآن کريم و تعليمات برخی از اديان توحيدی به دست می آيد، اين است که: « پس ازاين که خداوند آدم را از خاک بيافريد و از روح خود در او دميد، آن چه را که نمی دانست توسط وحی و رسولان آن به او تعليم داد. » آدم، اولين متعلم است و خود شايد اولين معلم از نوع بشر باشد که فرزندانش را تعليم می دهد و آن ها هم نسلا بعد نسل اين وظيفه را به عهده دارند، ولی وظيفه تعليم، کاملا به بشر واگذار نمی گردد و خدا هر وقت لازم می دانست، تعليمات ديگر را به وسيله وحی به پيامبران برای هدايت بشر ابلاغ می کرد. از نظر اسناد و مدارک تاريخی و باستان شناسی، آثاری که از هزاران سال قبل به دست آمده و دانشمندان طبيعت گرا هم چنين نظری را با ترديد اظهار کرده اند که بشر بسياری از امور را به طور طبيعی و غريزی، که در واقع معلم طبيعت به او آموخته است، انجام می دهد و سپس آموزش به شکل غير رسمی از نزديکان به او منتقل می گردد. بنابراين کارهای ابتدايی و غريزی، خود به خود انجام می گيرد و امور جنبی آن ها هم ابتدا در اثر احتياج به وجود می آيد و سپس ديگران با تقليد، آن ها را فرا می گيرند. بعدها بشر احساس کرد برای آموزش احتياج به نظم و ترتيب خاصی دارد. بنابراين، پدران و بزرگ ترها ابتدا فرزندان را نزد خود تعليم می دهند و پس از گذشت هزاران سال کم کم مدرسه به شکل کنونی اش به وجود آمد که تکنولوژی پيشرفته زمان را به خدمت خود می گمارد و در راه رسيدن به هدف های آموزشی، از وسايل بسيار پيچيده علمی استفاده می کند
.

 
سازمان آموزش و پرورش در زمان هخامنشيان
پدر و مادرها در خانه آداب معاشرت و آيين زندگي را به فرزندان خود ياد مي‌دادند و آنان كه از وضع مالي بهتري برخوردار بودند، فرزندان خود را به آموزشگاه‌ها مي‌فرستادند. آموزشگاه‌هاي درباري مخصوص شاهزادگان يا پسران اشراف و اعيان بود. اين آموزشگاه‌ها براي دولت كارمند تهيه و تربيت مي‌كرند.
آموزش و پرورش طبقاتي در دوره‌‌ي هخامنشيان

در ايران باستان پيش از آموختن الفبا، خواندن و نوشتن، براي همه كودكان از هر دسته و طبقه يكسان نبود، در مراحل بالاتر بر حسب موقعيت اجتماعي خانواده‌هاي دانش‌آموزان، رشته‌ي درسي و روش آ
وزش متفوت مي‌شد. فرزندان و صاحبان حرفه مشاغل تحت آ
وزش و تربيت مربوط به طيقه‌’ خانواده خود قرار مي‌گرفتند. هر طبقه غالبا متون و حرفه‌ي طبقه‌ي خود را مي‌آموخت و براي همان علومي كه در خاواده‌هاي آن‌ها متمركز بود آماده مي‌شد. همان‌طور كه قبلا گفنه شد، در ايران باستان دانش‌آموزان به سه دسته تقسيم مي‌شدند: دانش‌آموزان خاص، دانش‌آموزان حرفه‌اي و دانش‌آموزان عمومي.
روش تعليم و تربيت در زمان هخامنشيان روش عملي بوده است.


تعليم و تربيت در دوره ساسانيان
در زمان ساسانيان با وضع طبقاني خود، مانند ادوار سابق تربيت مخصوص به خانواده‌هاي نجبا و اشراف بوده است و مردم عادي از آن بهره‌اي نداشته‌اند. در عين حال چنين به نظر مي‌رسيد كه به واسطه احتياج بيشتر به دبيران، كارگزاران دولتي و ماموران وصول ماليات، تعليم و تربيت تا حدي بيش از دوره‌هاي قبل گسترش مي‌يابد. در اين دوره ظاهرا عده بسيار معدودي از طبقات غير اشرافي شامل طبقه متوسط از سواد و تعليم و تربيت مختصر برخوردار بودند. يكي ديگر از علل توسعه تعليم و تربيت افزايش و ارتباط با ممالك و توسعه بيشتر دانش و علم و احتياج وسيعتر به آگاهي از اوضاع و احوال مردم ديگر بوده است. بر اثر افزايش ارتباط در دوره ساسانيان، علوم مختلف شامل پزشكي، هيات، ادبيات و فلسفه به طور محسوس در ايران پيشرفت كرد. در اين دوره به علت پيدايش مذاهب تازه و مسائل جديد اقتصادي و اجتماعي، بحث درباره علوم اجتماعي و حكومتب و تكامل اسنان بيش از پيش معمول شد و حتي ظاهرا پادشاهاني نظير انوشيروان به اين گونه مسائل علمي اظهار علاقه مي‌كردند و در مباحث آن‌ها شركت مي‌جستند. در قسمت ادبيات و هنر نيز به علت افزايش روابط اقتصادي و اجتماعي با شرق و غرب مخصوصا هند، بعضي از آثار ادبي خارجي به زبان پهلوي برگردانده شد.


هدف‌هاي تربيتي ساسانيان
مهم‌ترين هدف‌هاي تربيتي ساسانيان عبارت بودند از:
يک: تربيت ملي و قومي به منظور تحكيم مليت
دو: تربيت خانوادگي به منظور تحكيم واحد خانواده و فراهم ساختن امكانات تربيتي بيشتر اين واحد
سه: تربيت مذهبي و اخلاقي
چهار: تربيت شغلي و حرفه‌اي براي دوام طبقات و تثبيت وضع اجتماعي
پنج: تربيت بدني به منظور سلامتي و نيرومندي
شش: سوادآموزي به منظور رفع نيازهاي بازرگاني و امور اداري كشور
هفت: رهانيدن افراد از گناه هنگام فراغت با پيش بيني و فراهم كردن فعاليت‌ها و سرگرمي‌ها


سازمان آموزش و پرورش ساسانيان
در زمان ساسانيان سازمان‌هاي تربيتي عبارت بودند از: خانواده، مدرسه‌هاي وابسته به داشكده‌ها و مدارس بزرگ‌زادگان كه نزديك قصر شاهي ساخته مي‌شد « فرهنگستان و دانشگاه ». در اين دوره نيز تربيت اطفال تا هفت سالگي به عهده مادران بود و از اين سن به بعد آموزش در مدارس و ميدان‌هاي خارج شهر و فرهنگستان انجام مي‌شد و يك سوم شبانه روز ويژه تحصيل بود.
برنامه
پرورش ديني و اخلاقي تربيت عمده اطفال بود كه مسوليت آن‌را معلمان « فرهنگيان و اندرزبدان » عهده دار بودند و مي‌بايست واعظ و اهل تقوي باشند و امور تعليم و تربيت تحت نظر موبد موبدان بود.
.
روش آموزش
همان طور كه قبلا اشاره شد در دوره ساساني تربيت طبقاتي بود و به حافظه اهميت قراواني داده مي‌شد. توبيخ و پاداش و تنبيه بدني نيز در كار بود. در پرورش شاهزادگان، سعي مي‌شد آن‌ها را با انضباط بار بياورند و به رياضت و سختي و تحمل در برابر گرسنگي و تشنگي، گرما و سرما، عادت دهند تا پايداري آن‌ها زياد شود. در زمان ساسانيان، سوادآموزي و به طور كلي آموزش دگرگوني و تكامل خاص پيدا كرد و در سطح بالايي قرار گرفت. شرايط مساعد اقتصادي و اجتماعي، پيشرفت صنايع از جمله صنعت كاغذ و پيدايش كتاب و كتابخانه، و وجود دانشمندان بي‌شمار سطح تعليمات ابتدايي و گسترش سوادآموزي را بالا برد و برحسب نياز و پيشرفت اجتماع، برنامه‌هاي جامع‌تر و وسيع‌تري براي آموزش نوباوگان طرح‌ريزي شد و قشرها و گروه‌هاي بيشتري از مردم را از آن بهره‌مند مي‌كرد. در دروه ساسانيان كه علم و دانش تجديد حيات يافت و به اوج خود رسيد، مدارس هم از نظر كميت و كيفيت توسعه يافتند. بارزترين نمونه مدارس مدارس زمان ساسانيان دو مدرسه مشهور ايراني يكي در رها و ديگري در نصيبين بود و اين دو شهر به علت وجود همين دو پايگاه آموزشي شهرت يافتند. تعداد دانش‌آموران اين مدارس در حدود هشتصد نفر ذكر شده است. از روي همين تعداد مي‌توان به تشكيلات منظم و سازمان مجهز آن‌ها پي برد. علاوه بر مدارس نام برده، مدارس ديگري با تنوع و گوناگوني بيشتر، از قبيل مدارس حرفه‌اي، مدارس فني، مدارس و حوزه‌هاي فلسفي « مانوي و مزدكي و زرتشتي و يهودي » و مدارس ادبي و علمي « پزشكي، رياضي

نجوم و ... » وجود داشت و زمينه را براي پيدايش دانشگاه معروف جندي شاپور فراهم آورد.
 
comment نظرات ()
 
قسمت سوم
نویسنده : سیده مریم موسویان - ساعت ۳:٢۸ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۸ دی ،۱۳۸٦
 

*    معرفی وزارت آموزش و پرورش و سایت وزارت آموزش و پرورش کشور ایران

آموزش فرایند یادگرفتن دانش و مهارت و یاد دادن آن است. این فرایند از پیدایش انسان بر زمین آغاز شده، آرام آرام کامل‌تر شده و امروزه یکی از پایه‌های اساسی پیشرفت جامعه‌ها شده‌است.

آموزش و پرورش در ایران به ۳ گروه تقسیم شده‌است. دبستان (۵ سال) راهنمایی (۳ سال) و دبیرستان (۳) سال. برخی از علاقه مندان به یادگیری فن و هنر بجای دوره ۳ ساله دبیرستان ، این دوره را در هنرستان سپری می‌کنند. در هنرستان‌ها درس‌ها و فنون مختلف اموزش داده می‌شود.

افرادی که دبیرستان خود را در رشته‌های ریاضی، انسانی و تجربی با اتمام می‌رسانند برای ورود به دانشگاه یک دوره ۱ ساله درس پیش دانشگاهی مطالعه می‌کنند. (منبع در انتهای صفحه)

*    معرفی سایت وزارت آموزش و پرورش کشور سوئ (ترجمه می شود)

About the website

www.sweden.gov.se is the English-language website of the Swedish Government and the Government Offices. The Governments main site (in Swedish) is www.regeringen.se which originally appeared in the spring of 1994.

The structure of the website

The website is designed to provide what most visitors seek: documents and records, information about current government bills, initiatives and ministerial activities, and accounts of how the decision-making process works in Sweden.

The website has three main sections:

 • The Government and the Government Offices This section offers up-to-date information listed according to ministry, minister and subject area.

 • Publications This section contains all information material and other publications issued in English or other foreign languages. It also contains an ordering facility.

 • How Sweden is governed This section places the work of the Government and the Government Offices in context. Decision-making processes, the EU and other matters are described and exemplified.

Finding your way around the website

You can use different routes to access information on the website: via ministry, minister or subject area. You can also find information via:

Sitemap

The sitemap shows all sub-sections of the three main sections (The Government and the Government Offices, Publications and information material and How Sweden is governed). The sub-sections are shown on two levels.

Simple search

You can reach the simple search function via the website's header - type a word or a sentence in the search field and click Search. If you want all hits that contain a certain word you should include an asterisk *. For example, if you search for budget* you will get also get hits for "the budget" or "the Budget Bill".

Advanced search

To get more accurate hits you can use the advanced search. With an advanced search you can limit your search in several ways by using the options available on the search page. For example, you can choose to search only the content of a certain ministry or only in press releases. You can combine all of the options on the search page. You can access the advanced search function via the website's header.

Areas of responsibility A-Z

If you are unsure which ministry deals with a certain issue, you can look at the page Areas of responsibility A-Z. You can find it on the website's start page, in the right-hand column under the heading "Subject areas", under the 19 general areas of responsibility

*    معیارهای ارزیابی سایت:

*    هدف:

"نکته ی مهم در معیار هدف ،فهم هدف واقعی سایت و هدف واقعی مولف سایت است"

این معیار با در نظر گرفتن دلایل تاسیس وب سایت ،در صدد است تا این موضوعات را بازبینی کند که آیا اهداف روشن،عینی و تعریف شده هستند و خدمات ارائه شده تا چه اندازه هماهنگ با اهداف ادعا شده هستند.

با مطالعه ی هدف سایت ،مخاطبان می توانند فهم بهتری به موضوعات و متونی که در سایت وجود دارد داشته باشند. معمولا در سایتهای مختلف قسمتی را برای بیان اهداف و دیدگاههای سازمانی که سایت را راه اندازی کرده است وجود دارد.

در سایت وزارت آموزش و پرورش ایران نیز امکان دیدن و مطالعه ی اهداف سایت برای مخاطبان فراهم شده است.

 


 
comment نظرات ()
 
 
نویسنده : سیده مریم موسویان - ساعت ۳:٢٥ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۸ دی ،۱۳۸٦
 

سرعت و قابلیت دسترسی:

"یکی از معیارهای مهم در ارزیابی وب سایتها سرعت بارگذاری آنهاست."

"یکی از وجوه متمایز کننده ی جهان مجازی از جهان واقعی امکان دسترسی بیشتر به آن است."

توجه به مسائلي نظير:

-   آیا سایت انتظارات زمانی را تأمین می کند؟

-  آیا آدرس سایت به سرعت ظاهر می شود؟

-  آیا امکان تغییر سریع صفحات سایت فراهم می شود؟

-   آیا در یک زمان منطقی و بدون تاخیر امکان دسترسی به همه صفحات سایت فراهم می گردد؟

- آیا تغییر فوری صفحه ی نمایش ممکن است؟

- سایت با چه سرعتی به پیامهای کاربران پاسخ می دهد؟

 درباره ی سایت وزارت آموزش و پرورش ایران باید گفت که سرعت این سایت تقریبا پایین است به طوری که در سایت آلکسا سرعت این سایت تقریبا پایین ذکر شده است

. در سایت وزارت آموزش و پرورش کشور ایران ،کاربر هیچ هزینه ای برای دریافت اطلاعات موجود درسایت نمی پردازد و امکان دسترسی به تمام اطلاعات موجود در سایت را دارد. علاوه بر این امکان دسترسی به این سایت در تمامی ساعات و روزها ممکن است و کاربر می تواند هر زمانی به آن مراجعه کند

   صحت و درستی:

"در اینجا منظور از صلاحیت اعتبار و صلاحیت سازمان تاسیس کننده سایت و اعتبار و صلاحیت افرادی است که در سایت مطلب می نویسند و کار می کنند."

این معیار برای این استفاده می شود تا مشخص شود که تا چه اندازه مطالب درج شده در سایت با واقعیت مطابقت دارد.

توجه به مسائلي نظير :

- آیا  منابع اطلاعات ذکر شده است؟

- آیا نویسنده مشهور است؟

- آیا مولفان صلاحیت تهیه وب سایت را داشته اند؟

- آیا امکان بررسی صحت اطلاعات وجود دارد؟

- آیا نویسنده مطلب یا مطالب سایت مشخص کرده با چه روشی و چگونه اطلاعات موجود را جمع آوری کرده است؟

- آیا مسائل مربوط به حق مولف و مالکیت فکری مشخص شده اند؟

   درستی مطالب:

"این معیار ارتباط زیادی با معیار صلاحیت و اعتبار دارد . هرچه میزان اعتبار مولف و سایت بیشتر باشد ،میزان درستی مطالب هم بیشتر است"

   تعاملی بودن (دوسویگی):

"-یکی از مهم ترین اهداف در هر سایتی برقراری تعامل و ارتباط میان مجریان سایت و مخاطب است."

 " یکی از وجوه بارزی که فضای مجازی را از سایر فضاها جدا کرده است ،خصیصه ی تعاملی بودن در این فضاست که امکان مشارکت بیشتر مخاطب را فراهم ساخته است. ویژگی های تعاملی بودن عبارتند از:پاسخگویی به کاربران،امکان اضافه کردن اطلاعات توسط کاربر،امکان جمع آوری اطلاعات و...."

این معیار مشخص کننده ی میزان برقراری ارتباط دوسویه با مخاطبان است.

توجه به مسائلي نظير :

-    وجود ابزار تعاملی : وجود پیوندهایی برای ایجاد ارتباط فعال،وجود ایمیل برای پاسخ گویی،سریع بودن پیوندها،اطلاعات تماس تلفنی،آدرس های پستی،جعبه های یادداشت و...

-    فعال بودن ابزار تعاملی

-   پاسخگویی

در سایت وزارت آموزش و پرورش ایران قسمتهایی وجود دارد که امکان ایجاد ارتباط کاربران را با مولفان سایت فراهم ساخته است.

مثلا در سمت راست صفحه ی وب سایت قسمتی به نام "ارتباط با ما " وجود دارد.

"پست الکترونیکی" سایت نیز هم در قسمت چپ صفحه و هم در بالای صفحه به چشم می خورد.

قسمتی به نام "پرسش و پاسخ" نیز در بخش بالای صفحه وجود دارد.

بخشی نیزتحت عنوان " نظارت و پیشنهادات" در سمت راست صفحه دیده می شود.

 

پست الکترونیکی سایت وزارت آموزش و پرورش ایران به نظر من بسیار فعال است زیرا من پس از ارسال ایمیل ظرف دو روز پاسخ ایمیلم را دریافت کردم ؛متاسفانه تاریخ ارسال ایمیل را به خاطر ندارم.

   به روز بودگی (تازگی):

توجه به مسائلي نظير:

- فاصله ی زمانی به روز رسانی چقدر است؟

- آیا سایت بازبینی می شود؟

- آخرین زمان بازنگری سایت

-  آخرین به روز رسانی بخش های مختلف سایت

-   ذکر زمان به روز رسانی در هر بخش

   دامنه ی پوشش مطالب:

توجه به مسائلي نظير:

- آیا همه مطالب و عناوین سایت بصورت گسترده و عمیق مطرح شده است؟

- آیا همه پیوندهای موجود در سایت مرتبط، کاربردی و مناسب جامعه است؟

- تا چه مقدار مطالب سایت از نظر شما با عنوان و هویت سایت مرتبط است؟

عکسها و تصاویر و تحلیل متنی:   

نکته ی دیگری که در ارزیابی سایتها مطرح می شود ؛عکسها و تصاویر موجود در سایتهاست .

در سایت وزارت آموزش و پرورش کشور ایران قسمتی به نام " گالری عکس"  وجود دارد که تصاویر متعددی را به نمایش می گذارد.

توجه به مسائلي نظير:

-    متن وبی از یک طبیعت چند متنی و چند رسانه ای برخوردار است. بنابراین از یک ظرفیت نوشتاری، صوتی، تصویری و معماری چند بعدی برخوردار است و امکان پخش رادیویی، تلویزیونی و نمادهای متحرک با صدا و بدون صدا را دارد.

در اینجا هم تحلیل متون نوشتاری اهمیت دارد و هم تحلیل تصاویر.

 جامعیت و تراکم فرامحلی:  

توجه به مسائلي نظير:

-         آیا مطلب به صورت فشرده و فرامحلی نگارش شده است؟

-         آیا مطالب از جامعیت کافی برخوردار است؟

-         آیا مطالب می توانست بصورت فشرده تری طرح شود؟

اثر اولیه:   

این معیار بازگو کننده ی اثری است  که متن سایت در درجه ی اول بر مخاطب خود می گذارد و باعث جهت گیری ذهن وی می شود. این معیار به ما می گوید که چگونه باید جلوی اثرات مخرب این اثر اولیه را گرفت و در مقابل با بهبود اثر اولیه متن ،کاربران زیادی را تبدیل به مخاطب نمود و نگاه مثبتی نسبت به سایت به وجود آورد

در نگاه اول در سایت وزارت آموزش و پرورش کشور ایران،پرچم جمهوری اسلامی ایران در قسمت بالای صفحه در سمت چپ به چشم می خورد؛ در سمت راست کادر بالای صفحه نیز آرم "الله" پرچم جمهوری اسلامی ایران حک شده است.

: منابع

1.گیدنز ,آنتونی , جامعه شناسی ,ترجمه منوچهر صبوری ,تهران: نی

2.عاملي, سعيدرضا  , دو فضايي شدن كره زمين و توسعه واقعي, مجازي. شاخص‏هاي كاربردي ارزيابي

3.کتاب” ارزيابي فضاي مجازي“ ايراني: مجموعه مقالات دانشجويي، تهران: گروه ارتباطات و موسسه مطالعات آمریکای شمالی،

www.alexa.com

www.marketleap.com 

 

 
comment نظرات ()
 
The NET
نویسنده : سیده مریم موسویان - ساعت ٧:٥۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٦ دی ،۱۳۸٦
 

 تحلیل فیلم شبکه :

             

                                                               کارگردان:

                                                               چارلز وینکلر                                                 

                                                    

 

   چارلز وينكلر (كارگردان)؛ از سال 1987 اولين فيلم خود را ساخت. وي بعد از آن سريال‌هاي تلويزيوني زيادي ساخته است كه در بعضي از آن‌ها علاوه بر كارگرداني به ايفاي نقش هم پرداخته است. وينكلر «شبكه 2» را در حالي ساخت كه نسخه‌ي اول آن را پدرش ده سال پيش ساخته بود.

  

                                                         فیلمنامه نویس:

                                                              راب کووان                                                          

 

   راب كووان (فيلم‌نامه نويس و تهيه كننده)؛ از سال 1990 تا كنون تهيه كننده 17 فيلم بوده است، كه بعضاً شامل سريال‌هاي تلويزيوني هم شده است. نكته جالب توجه اين است كه او در طول كار سينمايي خود تنها دو فيلم‌نامه نوشته است كه هر دو براي پدر و پسر (وينكلرها) و براي فيلم «شبكه 1»و «شبكه 2» بوده است. 

                                                                                تدوین:

                                                      کلایتون هالسی                                                           

 

                                                        موسیقی:

                                                      استفان اندلمن                                                            

 

                                                         بازيگران:

 

این فیلم مجموعه ای از هر پیشه گان ترکی و امریکایی می باشد. سه هنر پیشه ی امریکایی در مقابل  پنج بازیگر ترک.

                                                        نيكي دلوچ                                                             

 

              

نيكي دلوچ (در نقش اميد كسدي)؛ متولد 1979 جرجياي امريكاست. تا به حال در سه فيلم سينمايي «لانگ شات» (2002)، «گان‌فايدر مون» (1997) و «مسافر» (1997) بازي كرده است. اما بيش از آنكه در سينما شهرت داشته باشد، در تلويزيون شناخته شده است و از سال 1990 تا سال 2006 در 27 سريال تلويزيوني نقش ايفا كرده است. 

                                                           نيل هاپكينز                                                          

 

                                                           

 

نيل هاپكينز (در نقش جيمز)؛ متولد 1997 از نيوجرسي امريكاست. در سال 2002 با «شكار پرندگان» در حرفه بازيگري آغاز به كار كرد و تا كنون (2006) در دو فيلم ديگر بازي كرده است

 

                                                               دمت

                                                        

این بازیگر ترک تبار 48 ساله ایفاگر نقش «دکتر کاواک» است که مشخص گردیدن هویت واقعی اش در انتهای فیلم، حدس و گمان ابتدایی مخاطب درباره حس بی اعتمادی به وی را به یقین تبدیل می کند.

 

                                                    

 این بازیگر ترک تبار که متولد آلمان است در فاصله سالهای 1990 تا 98 توانست خود را به عنوان بازیگری ستاره در عرصه تلویزیون ترکیه مطرح نماید. در خلال همین مدت وی تبدیل به چهره تبلیغاتی پوسترهای محلی و بین المللی تجاری نیز شد. وی به مانند اغلب شخصیت های فیلم که کاراکتری چندگونه دارند در ابتدا در نقش مهماندار هواپیما ظاهر می گردد اما در انتهای فیلم مشخص می شود پلیس اینترپل است.

و...

 

Keegan Connor Tracy                                             

                                                    محصول: امریکا، ۲۰۰۶

                                                             ۹۶ دقیقه 

 

 

خلاصه ی فیلم:

 

      اكثرداستان فيلم رابازيگر اصلي يعني اميد كسيدي ‌به صورت فلش بك تعريف مي كند،  بقيه ي صحنه هاي فيلم در روند داستان اتفاق مي افتد. ژانر فيلم، حادثه اي و اكشن است. فیلم با ضرباهنگی تند، موسیقی ریتم تند، و تصویرهای سريع و  پر جنب و جوش و صحنه هاي تعقيب و گريز اميد از دست پليس نشان دهنده ي اين ژانر است و اكثر صحنه هاي فيلم و حتي موسيقي فيلم هم القا كننده ي هيجان و حادثه اي بودن فيلم است.

اسم فيلم (شبكه) انتخاب شده است. در ابتدا از نام فيلم شبكه ي اينترنت و پيچيدگي در آن به ذهن مخاطب مي رسد و در روند تماشاي فيلم مي توان ان را به شبكه ي قاچاقچياني كه هويت اميد را سرقت كرده اند؛ تعميم داد. به نظر مي رسد كه فيلم مي خواهد اين دو معني را در خود ادغام كند و پيچيدگي شبكه ي اينترنت و انجام فعالت هاي شبكه اي را در آن نشان دهد و با اين عمل نام فيلم در دو بعد به ياد مخاطب بياورد.... 

اميد کسیدي، متخصص آناليز کامپيوتر براي يک موقعيت کاري به استانبول دعوت مي شود. به همین خاطر نامزدش جیمز را ترک كرده و به ترکیه سفر می کند. در استانبول هويت و حساب بانکی اش توسط يک شبکة جنايتکار سرقت مي شود و او به جرم قتل پلیس و دختری که خود را امید معرفی ولی در واقع زی زی نام دارد و سرقت 14 میلیون دلار از شرکت ترک گالاتا؛ به زندان مي افتد. در زندان خانم روانپزشکی به نام دکتر کاواک سعی دارد تا به هر ترتیب شده جای پولها را پیدا کند در عین حال امید هم سعی دارد تا با شرح آنچه بر او گذشته به دکتر اثبات کند که او امید کسیدی است و کسانی هویت او را سرقت کرده اند و او در این میان بی گناه است. اما دکتر گوشش به این حرفها بدهکار نیست تا این که امید مجبور می شود برای اثبات هویتش جای پولها را افشا کند . از آنجا که سارقان برای دستیابی به آن پولها تنها یک چاره آن هم فرستادن امید به بانک دارند او به طرز معجزه آسایی از زندان خلاص می شود و هنگامی که چشم می گشاید نامزدش جیمز را می بیند . او به زودی متوجه می شود که نامزدش در زمره سارقان است . در فرار و گریزی پلیس با امید تماس گرفته و از او می خواهد تا ضمن دریافت پولها از بانک همراه سارقان در یک حادثه نمایشی نقش مرده را بازی کند چون این تنها راه خلاصی او از دست سارقان و ادامه زندگی بی دغدغه اش است. در پایان می بینیم که امید کاسیدی که در تمام فیلم به دنبال بازیابی هویت خود بود؛ مجبور می شود با تغییر هویت خود جواز ادامه زندگی بی دغدغه را دریافت کند و با هويتي جديد به کشور خود باز مي گردد. اكثر صحنه هاي فيلم در تركيه فيلمبرداري شده است و فيلم به نوعي به نشان دان فرهنگ آسيايي و فرهنگ مردم تركيه در تقابل با فرهنگ آمريكايي مي پردازد كه در اين تحليل به آن پرداخته مي شود.            

 

ژانر فیلم شبکه :

 

فیلم در ژانر حادثه ای وپلیسی و ژانر فضای مجازی ساخته شده است و فضای غالب فیلم به مدد رمزگان فنی چون نورپردازی های مایه تیره, ارتفاع بالاتر از چشم دوربین ونماهای بسیار درشت برای القائ لحظات ترس آور و همچنین استفاده از موسیقی مهیج,بیشتر فضای حادثه ای است. نماهای تند و سریع و صحنه های تعقیب و گریز تبهکاران به دنبال امید نشان دهنده ی ژانر اکشن و حادثه ای فیلم است، جلوه هاي ويژه در صحنه هاي قتل و كشتار نيز اين ذهنيت را تداوم مي بخشد

در بيشتر صحنه هاي فيلم يا اميد در حال گريز از دست تبهكاران است يا توسط دكتر كاواك به شكل نامناسبي مورد بازجويي قرار مي گیرد و يا بيننده شاهد كشته شدن و درگيري نزديكان اميد با تبهكاران است. اما در این فیلم شواهدی هم مبنی بر جریان آن در فضای مجازی هم دیده می شود:

دیجیتالی (عددی)بودن  (از خاصیتها و ویژگی های فضای مجازی): آغاز فیلم یعنی تیتراژ فیلم با نرم افزار گوگل ارت است که بعد تصاویر آن تبدیل به عدد می شود

تعاملی بودن (از ویژگی های فضای مجازی) :در طی فیلم با پیغام های متعددی از سایتها مواجه می شویم که مثلا از کاربر به دلیل انتخاب بانکشان تشکر می کند یا مثلا کاربر از سیستم سوالی می پرسد و پاسخ دریافت می کند یا مثلا : پيدا كردن كار از طريق اينترنت و دعوت از اميد كسيدي از طريق ايميل

.چت, کامپیوتر جیبی ,جستجو در اینترنت ,ایمیل وهک کردن همه کلیدواژه های مهمی هستند که در فیلم بر قوت ژانر فضای مجازی آن می افزایند.در مورد فضای پلیسی فیلم هم باید به حضور مداوم پلیس در فیلم و سروسامان یافتن ماجرا با کمک وحمایت او اشاره کرد که سبب می شود بتوانیم فیلم را در ژانر پلیسی هم دسته بندی بکنیم. 

سازه ي مجازي قابل شكستن :اين خصوصيت جزء خصيصه ي ذاتي سازه اتوماتيك و مجازي است و واسطه ها در اين نظام مدالاريته شكسته مي شود. در صحنه اي مي بينيم كه اميد كسيدي در حاليكه در حال ايميل زدن است همزمان پنجره اي ديگر را باز مي كند و عكس ذخيره مي كند. 

هوشمند بودن سازه مجازي  :در پرتوي سازه ي هوشمند امكان اتوماتيك شدن رفتار ماشين و انتقال ظرفيت هاي انساني به ماشين و توسعه ي رابطه ي غايب با غايب فراهم مي شود. در صحنه اي كه اسم"ابراهيم زولالار" رمز ورود در كليه ي سيستم هاي شركت گالاتااست نوعي ارتباط غايب با غايب بوجود مي آيد.

فضاي كلي حاکم برفیلم شبکه :

 

بخش اعظم فيلم در استامبول در حوالي مسجد اياصوفيه ساخته شده است. بخش ابتدايي فيلم يك فضاي غربي را با رنگ‏هاي روشن و شاد نشان مي‏دهد و در ادامه شهر استامبول و مسجد اياصوفيه را (تنديس اشهد اَنّ لااِلا الي‏الله، اَشهد اَنَّ محمدً رسول‏الله) با تصوير منقطع با رنگ‏هاي تيره و در هم به تصوير مي‏كشد. از همان ابتدا دو محيط شرق (اسلامي) و غرب را با تفاوت رنگ‏ها در تقابل نشان مي‏دهد.

مسأله جالب توجه در فيلم شبكه 1 و 2 حضور زن به عنوان شخصيت اصلي است كه زن در فيمل شبكه 1 از محيط بسته منزل در 2 وارد فضاي بيرون خانه حتي وارد محيط غير كشور خود مي‏شود.

در اينجا زن تنها كارشناس كامپيوتر است اگر چه سعي شده وي را قوي نشان دهند ولي اقدامات نسنجيده وي اين تصوير را مي‏شكند وي در تمام فيلم در حال گريز است به جز در چند صحنه غالباً فرار مي‏كند تا برخورد.

گم شدن هويت براي زن شبكه 1 (ساخته‏ي اروين‏وينكلر) امري معقول به نظر مي‏رسد زيرا هويت در ارتباط با ديگران معنا پيدا مي‏كند ولي  اميد با وجود اينكه زني اجتماعي به نظر مي‏رسد جزء يك  مرد (نامزدش جيمز) نمي‏تواند هويتش را اثبات كند. اينجا نوعي وابستگي به تكيه‏گاه مرد نشان داده مي‏شود.

در هر دو فيلم زن در ارتباط با شخص به عنوان نامزد يا دوست پسر وارد ماجرا مي‏شود با وجود اينكه هر دو كارشناسان اينترنت هستند خيلي عجيب از هويت دوست خود ناآگاه‏اند. و اين بار هم احساس، زن را به خطا مي‏برد.

شخصيت‏هاي مختلف ناهنجار، فريبكار در كنار تصاوير بريده‏اي از شهر استانبول و رنگ لباس‏هاي اشخاص و نوع موسيقي سنتي بازنمايي شرق و فرهنگ شرقي است كم‏گويي اميد را بيشتر دچار مشكل كرده است.

بسيار كودكانه است كه براي بازنمايي فضاي مجازي از كامپيوترهاي عظيم‏ با دكمه‏ها و اجزاي عجيب‏و غريب استفاده كرد كه اين خود القا كننده دور از دسترس بودن اين فضا مي‏باشد. همه اقدامات و اتفاقات با يك كامپيوتر معمولي هم ‏امكان‏پذير است كه اين خودم از ضعف‏‏هاي بارز فيلم است كه به نوعي فيلم را براي رده‏ي سني كودكان و نوجوانان مناسب مي‏سازد

به نوعي اين فضا به تصوير كشيده شده است كه هراقدام غيرانساني و اخلاقي را بدون هيچ مانعي امكان‏پذير مي‏كند. در مملكتي كه هويت در اين  فضا باز تعريف مي‏شود چه‏طور يك مهمان‏دار هواپيما تا اين حد متعجب برخورد مي‏كند!؟!؟

فضاي كسالت‏آور و در هم فيلم به نظر ارتباط خاصي با فضاي مجازي ندارد و مخاطب را سر درگم در اينكه اين فضا خوب است يابد باقي مي‏گذارد.

موسيقي فیلم:

آهنگساز فیلم شبکه استفان اندلمن است .

این فیلم از یک موسیقی تلفیقی متناسب با فرهنگ غربی – شرقی که فیلم در این فضا ساخته شده است برخوردار است. یعنی در گوشه هایی از فیلم موسیقی سنتی ترکی به گوش می رسد و در قسمتهایی موسیقی تند و هیجان آور غربی. تلفيق دو نوع موسيقي غربي و سنتي تركي  بيانگر دو فضاي فرهنگي متفاوت است و اين شكاف فرهنگي و فضاي حسي متفاوت كه مخاطب در درون آن قرار مي گيرد در طول فيلم كاملاَ ملموس است و نکته ی قابل ذکر دیگر این است که  این نوع موسیقی در کل  به نظر من در درون خود يك نوع" نگراني و اضطراب" را به بيننده انتقال مي دهد

 و نکته ی قابل توجه  دیگر این است که در همه جا و همه ي صحنه های این فیلم ما شاهد  زمزمه ي موسيقي هستیم. مخصوصا در صحنه های اکشن و پر برخورد كه موسيقي واقعا حس هيجان  وترس و تشويش را به مخاطب القا مي كند.

و در صحنه اي هم است كه صداي اذان شنيده مي شود و به جاي آن موسيقي تند،كلمات عربي به گوش می رسد.

نتیجه گیری:

از نظر من غلبه تکنولوزی بر انسان در این فیلم به خوبی نشان داده شده است و مهمترین هدف فیلم این است که محدود شدن انسان به زندگی تکنولوژیکال و تسلط بی چون و چرای رسانه را بر زندگی انسان به نمایش در آورد. : یعنی انسان حتی در زندگی شخصی وخصوصی خود نیز نمی تواند حریمی برای خود داشته باشد وخود را در امنیتی احساس کند زیرا همه جا اینترنت و دوربین هایی به صورت مخفی  هست که انسان را کنتر ل و او را تحت سلطه خود در می اورد.

انسانها باید به طور دائم از هویت خودشان مانند جان و مالشان محافظت و نگهداری کنند. این فیلم نوعی از زندگی مجازی را نشان می دهد که درآن حتی هویت افراد نیز مانند مالشان (چیزهای مادی) قابل ربودن است.

 در نهایت  به نظر من موضوع اصلی فیلم هویت مجازي و تاثیر جهان مجازی بر هویت افراد در دنیای واقعی است و اینکه با ظهور فضای مجازی افراد می توانند هویت خود را پنهان کنند یا تغییر دهند.

بررسی  فيلم بر اساس ارتباطات بين فرهنگي  نیزبه این نکات اشاره می کند:

فيلم به معرفي فرهنگ ها و روابط بين فرهنگي مي پردازد. ولي سعي مي كند كه فرهنگ غربي را در درجه ي بالاتر و برتري نسبت به فرهنگ شرقي و آسيايي، بازنمايي مي كند و به نوعي نشان مي دهد كه زندگي ايده آل در آمريكا و در فرهنگ آن است و كشورهاي ديگر غير از آمريكا فرد را به آن ايده آل هدايت نمي كند.

 

 

 

 

                                                             

 

 


 
comment نظرات ()
 
 
نویسنده : سیده مریم موسویان - ساعت ۱۱:٤٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢۸ آبان ،۱۳۸٦
 

 

آموزش سالم و تعاملی :    

 • جهان امروز،جهان پیشرفتهای گوناگون درعرصه فناوری واستفاده ازآن درحوزهای  مختلف ازجمله حوزه آموزش ومسائل آموزشی است. پیشرفت های یادشده موجب گردیده تابازنگری شیوه های آموزشی وتلاش بری یافتن شیوه های نوین، به ضرورتی انكارناپدیرازعصر ما تبدیل گردد.

  شیوه های كلاسیك آموزش به دلیل وابستگیهای خودبه مولفه های همچون محیط فیزیكی، تعداد آموزش دهندگان متناسب باشماری محدودازآموزش گیران ومواردی ازاین دست،فاقدامری لازم درسطح كل جمعیت بودكه حاصل آن درنبودفرصت های برابرآموزشی برای همگان تجلی می یافت. وابستگی های متقابل جهانی باتاروپودی ازارتباطات درظرفی باعنوان فرایند جهانی شدن، تجارب همگان رادرمقابل دیدگان همگان قرارمی دهندواین دیدن ها درعرصه آموزش به شتاب گرفتن ضرباهنگ رشدوتوسعه آموزشی كشورهایی كه فعالانه درتولیدوبازتولیدسیاست های آموزشی می كوشند، خواهدانجامید.

  در حال حاضر انقلاب تكنولوژی عمیقاً نحوه تفكر عمل و بسیاری از فرایندهای كاری را در زندگی ما تغییر داده است . تحولات بزرگ جامعه بشری ، ما را به سویی می كشاند كه آموزش مجازی امری اجتناب ناپذیر خواهد شد و گاهاً میتوان در این عرصه فرصتهایی را یافت كه نتیجه فرایند آموزش را غنی تر نموده و چه بسا با در اختیار گرفتن امكانات كمك آموزشی دیداری و شنیداری پیشرفته در این نوع آموزش ، دروس و ارائه مطالب را بسیار جذاب تر كرد .امروزه با دسترسی گسترده به اینترنت، این امکان برای همه فراهم شده است که از راه دور به فراگیری مطالب بپردازند و بدین ترتیب با وجود برنامه های کاری فشرده و سنگین، خود را با تغییرات سریع در تمامی عرصه ها همگام سازند.در آموزش الکترونیکی ، دانش آموزان کل دوره آموزشی را به صورت online فرا می گیرند، یادداشت های دبیر را از اینترنت دریافت کرده، از طریق e-mail یا اتاق های گفتگو یا فرم های پرسش و پاسخ با سیر دانش آموزان و دبیر خود در ارتباط قرار می گیرند، و با پاسخ به سوالاتی که در خانه یا محل کار از اینترنت دریافت می کنند و یا به صورت حضوری، در امتحانات شرکت می کند.

 • آموزش مجازی؛يك مدل آموزشي انعطاف پذير، جامع و فراگير مي‌باشد كه فرايند يادگيري را با استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات و از طريق منابع گوناگون و متنوع، ميسر مي‌سازد. در اين مدل افراد مي‌توانند زمان و مکان آموزش، قالب و ابزارهاي آموزشي را به دلخواه و مطابق با شرايط خاص خود انتخاب كنند.

       

 

                                                 تاريخچه آموزش از راه دور:

 

تاریخ تفكر آموزش از راه‌دور را باید در اواسط قرن بیستم جستجو كرد. ایده آموزش غیرحضوری كه پیشینه تاریخی آموزش اینترنتی یا دانشگاه مجازی قلمداد می ‌شود، به طرح دانشگاه آزاد (open university) كه از سوی كشور انگلیس مطرح گردید، مربوط می‌شود. براساس این طرح، متقاضیان با استفاده از برنامه‌های تلویزیونی، آموزش‌های علمی لازم را می‌گذراندند و سپس مدرك دریافت می‌كردند. همچنین با ابداع مفهوم ”كلینیك آزاد“ در ایالات متحده آمریكا (در دهه 1960) و با راه‌اندازی كارگاه مشورتی و كرسی‌های آموزشی در داخل این كشور، گام عملی بزرگتری در این زمینه برداشته شد. در دهه هفتاد میلادی با توجه به دسترسی گسترده و عمومی به كامپیوتر در آمریكا، تدریس غیرحضوری با استفاده از شیوه‌ای تحت عنوان «modem bulletin board» رایج شد و برای اولین بار، ارائه واحدهای درسی به صورت «on line» در اوایل دهه 1980 توسط یكی از بنیانگذاران دانشگاه مجازی در ایالات متحده آمریكا ابداع گردید. در سال 1988 برای اولین بار یك برنامه نرم‌افزاری قدرتمند كه بیانگر تحول انقلابی در سیستم الكترونیكی بود، تحت عنوان «استاد دیجیتالی» (Digital-Prophessor) كه یكی از موارد استفاده اولیه از كامپیوتر تلفنی در امور آموزشی را پیشنهاد می‌كرد، در آمریكا مورد استفاده قرار گرفت. از آن زمان تاكنون، دانشگاه مجازی تحولات زیادی را پشت‌سر گذاشته است؛ از جمله در سال 1995 مراكز علمی ـ آموزشی آمریكا با ایجاد تغییراتی در این سیستم و تقویت آن، به امكان گسترش شیوه آموزش الكترونیكی به سراسر دنیا دست یافته‌اند. اگرچه در ابتدای كار، افكار عمومی، كمپ‌ها و وب‌سایت‌های جهانی، از جمله سایت‌های مربوط به آموزش مجازی را هوس زودگذر «‍Passimg fad» تلقی می‌كردند، اما امروزه شاهد ایجاد صدها سایت آموزشی با قابلیت ارائه بیش از پانصد عنوان درسی كم هزینه بر روی اینترنت جهانی هستیم كه موضوعات بسیار گسترده و متفاوت علمی را تحت پوشش خود قرار داده‌اند. طبق یك برآورد آماری، بیش از یك میلیارد نفر در سراسر دنیا به اینترنت دسترسی داشته و به آن ملحق شده‌اند و یك میلیون نفر از آنها به سیستم آموزشی الكترونیكی دانشگاه‌های معتبر دنیا پیوسته و از این طریق به ادامه تحصیل پرداخته‌اند. بنابراین می‌توان ادعا كرد كه در سطح بین‌المللی و با استفاده از تكنولوژی مدرن ارتباطات، یك مجمع جهانی یادگیری ایجاد شده است كه نه تنها مراكز مختلف علمی، بلكه استادان و حتی دانشجویان رشته‌های مختلف علمی را با یكدیگر آشنا می‌كند و توان علمی ـ آموزشی آنان را بدون محدودیت زمانی و مكانی مورد استفاده مشترك قرار می‌دهد. بی‌تردید، در آینده نزدیك، آموزش غیرحضوری بیشترین فضا را در اینترنت اشغال خواهد كرد.(فتوره چي،از آموزش از راه دور تا دانشگاه مجازی؛ ارديبهشت 1383)

 

                                  

 • تاريخچه آموزش از راه دور در ايران :


"آموزش از راه دور در كشورمان به جز تجربه كوتاه دانشگاه آزاد قبل از انقلاب و دانشگاه پيام نور مبتني بر استفاده از شيوه ارتباط از راه دور ، داراي سابقه طولاني اي نيست در پايان دهه 70 آموزش مجازي در دستور كار دانشگاه تهران قرار گرفت و پروژه هاي تحت اين عنوان آغاز شد در سال 1380 سايت آموزش مجازي دانشگاه تهران با ارائه 9 درس براي دانشجويان روزانه دانشگاه راه اندازي شد و از نيم سال اول تحصيلي همان سال، آن بهره برداري شد در همان سال وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از تأسيس دانشگاه اينترنتي خبر داد كه تحت نظر آن وزارت ، ولي به صورت مؤسسه غير انتفاعي نوع اول در سراسر كشور خدمات آموزشي  ارائه خواهد داد به دنبال آن تعدادي از دانشگاه ها اعلام كردند كه راه اندازي آموزش الكترونيكي را جزو برنامه هاي خود قرار داده اند و در حال حضر تعدادي از آنها دروسي را به صورت تك درس براي دانشجويان حضوري خود ارائه كرده اند اندكي بعد از اقدام دانشگاه ها در استفاده از روش آموزش الكترونيكي ، آموزش وپرورش كه بزرگترين بخش آموزشي كشور است ، فعاليت هايي را در اين زمينه شروع كرد و در حال حاضر تعدادتعداد مؤسسه خصوصي نيز از روش آموزش الكترونيكي بهره مند هستند"(سایت دانشگاه صنعتی امیر کبیر)

 

ویژگی های آموزش تعاملی سالم:

 • ايجاد احترام دو طرفه

 •  ايجاد تمركز بر يادگيري

 •  خلاقيت وابتكاري بودن

 • آموزش لحظه اي و با سرعت مناسب

 •  امكان بازخورد

 • و...
 • "آموزش تعاملی سالم آموزشی است که در آن احترام دو طرفه ای وجود داشته باشد (شرایط دو طرف رعایت شود ) آموزشی که بتواند ایجاد تمرکز را رعایت کند .حالت خلاق و ابتکاری وجود داشته باشد .یکپارچگی بین روشها وجود داشته باشد .یک برنامه ای مشخص داشته باشد و کاربر را مشغول کند. بتواند خوب بیان کند آموزشی که بتواند لحظه ای اتفاق افتد و به صورت دو جانبه ای قابل درک باشد .باید امکان برگشت وجود داشته باشد "(دکترعاملی 86)

بررسی آموزش تعاملی سالم درمدرسه اینترنتی تبیان :

مدرسه تبیان دات نت ، یکی از فراگیر ترین و پر مخاطب ترین سایت های آموزشی با رویکرد مذهبی و علمی در میان تارگاه های فارسی در اینترنت به شمار می رود.
خدمات اطلاع رسانی و آموزشی متنوعی که این سایت در زمینه های فرهنگی ،هنری ، پزشکی ، روانشناسی و مطالب درسی مقاطع تحصیلی می دهد ، باعث جذب هزاران کاربر از داخل و خارج از کشور شده است .
این سایت توسط موسسه تبیان قم  وسازمان تبلیغات اسلامی مدیریت راه اندازی شده و تا کنون جوایز متعددی را از نمایشگاه های داخلی کسب کرده است .

به طور کل پروژه های مدرسه اینترنتی تبیان برای گسترش فرهنگ پژوهش، لذت بردن از دانستن و عمیق کردن فهم دانش آموزان از طریق یادگیری بر اساس جستجوگری طراحی شده اند.

افزایش مهارتهای کلامی و بیانی و فهم دانش آموزان از دنیا، درگیری بچه ها با یادگیری، بیدار سازی آگاهی و مسوولیت پذیری شهروندی، ارتقاء تدریس و آموزش و یادگیری به سطح بالاتر، رواج استفاده درست و مثبت از تکنولوژی از اهداف این پروژه است.

موسسه تبیان با حمایت و هماهنگی دفتر امور پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوردر سال ۱۳۸۳ طرحی را با حدود ده مدرسه در تهران آزمایش کرد .تا توانایی هدایت پروژه های دانش آموزی را از طریق Web بسنجد . در این طرح دانش آموزان به طور مستقیم توسط کارشناسان مدرسه اینترنتی برای انجام پروژه هدایت می شدند.

(آموزش تعاملی سالم باید بیان خوب و واضح و روشنی داشته باشد تا دانشجو یا دانش آموز بتواند در حداقل زمان ممکن ؛ بیشترین حجم مطالب را با در ک کامل فرا گیرد.)

در مدرسه اینترنتی تبیان سعی شده که بیان ،مناسب با سطح درک دانش آموز باشد دروسی که ارائه شده اند شامل علوم پایه : ریاضی ،فیزیک،زیستشناسی،محیط زیست و شیمی وتکنولوژی است . که در همه ی این دروس سعی شده است که بیان خوب و واضح باشد و برای تحقق این منظور درکنار بسیاری از دروس برای فهم و درک بهتر مطالب از انیمیشن استفاده شده است. علاوه براین برای تعامل بیشتر با دانش آموزان ؛در این سایت تدریس با مشارکت دانش آموزان صورت گیرد ، بدین صورت که دانش آموزان گروه بندی شوند و کاردستی تهیه کنند و در قالب کاردستی درس را فرامی  گیرند.

نکته ی قابل ذکر دیگر در مورد مدرسه ی اینترنتی تبیان این است که در این مدرسه؛ طرح درس ارائه و اهداف آموزشی نیز بیان شده است. علاوه بر این یکی از ویژگی های بسیار خوب این مدرسه ی اینترنتی این است که متن کتب درسی در این سایت به راحتی قابل دسترسی است. 

 

   ابزارهای تعاملی دانش‌آموز در مدرسه ی اینترنتی تبیان :

 برای دسترسی راحت به محتویات و اطلاعات دوره و شرکت در برنامه‌ها، بحث‌ها و کاهای گروهی دوره باید از ابزارهاییی استفاده کرد. در مدرسه ی اینترنتی تبیان در هر دوره، بسته به محتوا و روش کار دوره، زیر مجموعه‌ای از ابزارهای زیر در دسترس دانش‌آموزان قرار می گیرد:

تالارهای گفتگو: در این تالارها می‌توان با اساتید و شرکت‌کنندگان دیگر گفتگو کرد. در ورودی، لیست تالارهای موجود را می توان دید. با ورود به تالارها لیست موضوعات هر تالار نمایش داده می‌شود و در هر موضوع،  پست‌ها به ترتیب زمان ارسال دیده می‌شوند. هر کدام از لیست‌ها که حجمی بیش از یک صفحه داشته باشد به چند صفحه تقسیم می‌شود و برای دسترسی به صفحات بعد باید از لینک‌هایی که در پایین لیست آمده استفاده کرد.

هر بار که دانش آموز وارد دوره می‌شود، بحث‌هایی که هنوز ندیده‌است با برچسب «جدید» برای او مشخص می‌شود. در هر موضوع با کلیک کردن روی لینک «پاسخ» و یا با استفاده از فرم پایین صفحه، می‌توان در بحث شرکت کرد. در مورد مطالبی که قبلا دانشجو پست کرده است می‌توان از لینک‌های «حذف» و «ویرایش» کنار نام پست استفاده کرد. همینطور با کلیک کردن روی لینکی که در انتهای لیست بحث‌ها قرار دارد می‌توان مشترک یک بحث شد. در این صورت هر بار که مطلبی به این بخش افزوده می‌شود سیستم با یک ای‌میل دانش آموز را مطلع می‌کند.

بسته درسی: اگر دانش آموز  امکان مطالعه همه متن درس‌ها را به صورت آن‌لاین نداشته باشد و یا می‌خواهد نسخه مناسبی از درس‌ها را برای مراجعه‌های بعدی داشته باشد، این ابزار به او کمک می‌کند. از لیستی که می‌بینید بخش مورد نظرتان را انتخاب کند و دکمه «تهیه پشتیبان را بزند. یک فایل فشرده با پسوند zip به کامپیوتراو منتقل می‌شود، حالا محتویات آن‌را در یک پوشه دلخواه باز کند و روی فایل index.htm کلیک کند تا متن بخش‌هایی را که انتخاب کرده‌است ببیند.

 

لیست شرکت کنندگان: این ابزار لیستی از همه شرکت‌کنندگان در دوره را به همراه نام کاربری، نام کامل، وضعیت ثبت‌نام و وضعیت حضور آن‌ها در اختیار دانش آموز  می‌گذارد. در بالای صفحه می‌توان بر اساس معیارهای مختلفی لیست را مرتب کرد و در آن به دنبال افراد گشت.

منابع:

http://school.tebyan.net/help/index.php

http://www.bfnews.ir/

http://www.hamvatansalam.com/news47896.html


 
comment نظرات ()
 
دنيای مجازی ِکار مجازی ِآموزش مجازی:(امتحان)
نویسنده : سیده مریم موسویان - ساعت ٩:٤٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٧ آبان ،۱۳۸٦
 

"کلاس درس مجازی"

(Virtual Class)

فضای مجازی اساسا از یک ساختار پیوسته به جهانی واقعی برخوردار است و جهان مجازی را نباید دارای معنای رمانتیک و دور از واقعیت دانست(دکتر عاملی)

·        مقدمه :

·        عصر جدید با هزاران نام مختلف چند سالی است که جلوی چشمان ما خودنمایی می کند.عصر ارتباطات...عصرانفورماتیک و.... وقتی نام عصرجدید با چنین کلیدواژه هایی گره می خورد ؛دنیای ما می شود دنیای مجازها؛مجازهایی واقعی ؛پدیده هایی که سالها پیش واقعیتهای انکارناپذیر دنیای ما بودند؛اکنون مجازهایی انکارناپذیر پیداکرده اند ؛کار مجازی هم  هم از جمله ی همین واقعیتهاست.... !

·        کار مجازی کاری است که در فضای مجازی صورت می گیرد؛سرعت این کار بسیار بالاتر از کار فیزیکی است و میزان بهره وری این کار نیز از کار مجازی بیشتر است ،محدودیت زمانی و مکانی  در این کار وجود ندارد.کار مجازی که در فضای مجازی صورت می گیرد بسیار منعطف است ؛درست برخلاف کار فیزیکی که خشک و غیر قابل انعطاف است.در کار مجازی بر خلاف کار فیزیکی ،نیاز به حضور فیزیکی افراد در محیط کاری نیست و... یکی از مسائلی که در حوزه ی کار مجازی مطرح می شوذ ؛آموزش مجازی است که مشخصه های کار مجازی را داراست .

آموزش رکن اصلي در توسعه پايدار هر کشور است و آموزش مجازی، امروزه از جديد ترين، مؤثرترين و مطمئن‌ترين روش‌ها در توسعه آموزش‌هاي فردي و سازماني است.افزایش استفاده از شبکه‌های رایانه‌ای جهانی، منجر به ارائه خدمات جدید و گوناگونی شده که از جمله آنها می‌توان به کلاس‌های آموزشی در شبکه یا اصطلاحاً کلاس درس مجازی اشاره نمود. کلاس درس مجازی ابزاری آموزشی مبتنی بر رایانه و شبکه‌های ارتباطی است که می‌تواند جایگزین کلاس درس سنتی شود و برای مؤسسات آموزشی و در بعد وسیع آن برای آموزش عالی که دچار کمبود فضا، استاد و امکانات جانبی آموزشی هستند؛ محیط مناسبی ایجاد کند.کلاس‌های درس مجازی علاوه بر افزایش کیفیت آموزشی منجر به کاهش هزینه‌های آن نیز می‌شود همچنین می‌تواند از بعد کمی تعداد بی‌شماری از فراگیران را در دوره‌های آموزشی مختلف پاسخگو باشد

                            

·        آموزش مجازی :

آموزش مجازی به ما این امکان را می دهد که خارج از محیط فیزیکی کلاس درس ،قدرت یادگیری داشته باشیم.

·        عبارت" اموزش مجازی " به هر گونه فرایند یادگیری اشاره میکند که در یک واقعیت مجازی ویا یک کلاس درس مجازی رخ میدهد . موقعیتی که در آنجا این یادگیری اتفاق می افتد "مجازی "نامیده میشود زیرا آن موقعیت در فضای واقعی وجود ندارد . اینترنت بعنوان بعنوان کلاس مجازی، رسانه بسیار خوبی است زیرا به دانش اموزان و دانشجویان امکان ارتباط متقابل در سراسر د نیا را میدهد.

·        آموزش مجازی امروزه تقریبا بمعنای استفاده از شیوه های پیشرفته رایانه ای برای انتقال مطالب درسی به دانشچویان می باشد. در اصل تعریف ذکر شده تعریف آموزش الکترونیکی می باشد اما از آنجاییکه شیوه غالب ارائه آموزش این شیوه امروزه از طرق رایانه ای می باشد غالبا این دو اصلاج بجای هم بکار می روند. این امر امروزه با رشد استفاده از اینترنت و دسترسی عموم جامعه به رایانه منجر به ایجاد سیستم های نرم افزاری مبتنی بر وب شده است که مفاد آموزشی را بصورتی کاملا متفاوت در اختیار دانشجو قرار می دهد.در این شیوه آموزش تاکید بر آموزش از نوع Constructivist می باشد که تاکید بر دانشجو است و در واقع یادگیرنده مسوول فراگیری خویش است. استاد نقش راهنما و دستیار را در فرایند آموزش و فراگیری ایفا می نماید. البته از ابتدای پیدایش شیوه های مجازی آموزش نگرانی از تاثیرات مضر ناشی از حذف حضور فیزیکی و استاد، تاثیرات معنوی وی بر دانشجو بوجود آمده است . و براساس آخرین نتایج پژوهشی امروزه بهترین رویکرد آموزش مجازی عبارتست از یک رویکرد مختلط متشکل از هر دو شیوه آموزش به روش سنتی و آموزش الکترونیکی. گرايش شديد و روزافزون نسبت به آموزش الکترونيکی حاکی از مزايای مختلف اين روش نسبت به روشهای سنتی آموزش است. اما بايد به اين نکته هم توجه داشت که شايد هيچگاه کامپيوتر و روشهای آموزش الکترونيکی نتواند کاملا" جايگزين آموزش چهره به چهره شوند

·        ارائه مطالب آموزشی با استفاده از شبیه سازی فضا و موضوعات با ایجاد امکان بر؛همکنش میان فراگیر و مطلب آموزش وحذف فاصله فیزیکی میان مدرس و فراگیر و برقراری ارتباط میان آنها جهت آموزش را آموزش مجازی می نامند.

·        سرعت در فضای آموزش مجازی خیلی بیشتر از فضا ی واقعی است و آموزش بسیار متراکم است. برخلاف فضای واقعی که استاد ممکن است با تاخیر و تانی مطالب را به دانشجو منتقل کند، در فضای مجازی فرایند آموزش سریعتر است یعنی فرد نیازمند سرعت است.

·        بر خلاف ساير شيوه های آموزش از راه دور، آموزش مجازی تجربه منحصر به فرد استفاده همزمان از سه شيوه آموزش يعنی ديداری، شنيداری و متنی را فراهم می کند. خصوصيت منحصر به فرد ديگر اين شيوه آموزشی که به مدد پيشرفت تکنولوژی فراهم گرديده است، کارايی بيشتر آموزش و مخاطبينی است که نه در يک منطقه ياکشور خاص، بلکه در سرتاسر جهان پراکنده اند.

·        کلاس درس مجازی:

·        کلاس درس مجازی (Virtual Class) یا به زبان ساده کلاس درس آنلاین، یکی از ابزار های قابل استفاده در آموزش مجازی است. کلاس های درس مجازی ؛ شيوه جديدی در آموزش از راه دور  هستند که با استفاده از ابزارهای نوين ارتباطی و تکنولوژی ارتباطات اين امکان را برای همه فراگيران فراهم می کند تا در هر ساعت شبانه روز و از هر نقطه جهان به مطالب درسی دسترسی پيدا کنند و در صورت وجود هرگونه مشکل يا سؤال، با مدرس مربوطه تماس برقرار کنند و مشکل، سؤال و يا نظر خود را اظهار نمايند. امروزه کلاسهای مجازی که زير مجموعه  آموزش الکترونيکی هستند به سرعت در سطح جهان در حال گسترش است و هرچند اين شيوه آموزش هنوز دارای نقايص و کاستی هايی است، گفته می شود دانشگاههای قرن بيست و يکم عمدتا" از اين شيوه استفاده می کنند.

                                  

·    خصوصيت ديگر کلاس درس مجازی در اين است که اين امکان را برای دانشجو فراهم می کند تا به ميل خود ومتناسب با توان يادگيريش سرعت پيشرفت درسی را تعيين کند. دراين شيوه آموزش، دانشجويانی که از سطح اطلاعاتی بالاتری برخوردارند می توانند مطالب ساده تر را بسرعت بگذرانند درحالی که دانشجويان ضعيفتر می توانند وقت بيشتری را صرف يادگيری همان مطالب کنند. اين امر درمقايسه باکلاسهای حضوری، موجب کاهش اضطراب و نگرانی اين گونه دانشجويان ناشی از عدم توانايی همگامی با ساير دانشجويان می شود.

·        کلاس درس مجازی بر پایه تشکیل سرویس گروه‌های گفتگو در شبکه و بهره‌گیری از پست الکترونیک شکل می‌گیرد. گروه گفتگو شامل تعدادی از کابران شبکه است که علاقه دارند در مورد موضاعات خاص با یکدیگر گفتگو کنند. ویژگی گروه گفتگو این است که هر پیامی به آن ارسال شود یک نسخه از آن به‌طور خودکار در اختیار تمام اعضاء گروه که ممکن است از نظر مکانی بسیار دور از یکدیگر نیز باشند قرار می‌گیرد. استاد نیز یکی از اعضاء گروه است و به فواصل زمانی معین مطالب درس مربوط به آن جلسه را مانند یک پیام به گروه ارسال می‌کند. هر دانشجو در صورت داشتن سؤال آن را به‌صورت پیامی به گروه ارسال می‌کند و تمام اعضاء کلاس از سؤال او آگاه می‌شوند.

·        برتری یک کلاس مجازی

برخی از دلایل توجه به کلاس مجازی در اجراء سیاست‌های آموزشی عبارت است از:

الف) عدم نیاز به جابه‌جائی‌ استادان، معلمان و مربیان از یک منطقه به منطقه دیگر و امکان بهره‌گیری از اساتید به‌نام بدون توجه به موقعیت مکانی

ب) کاهش هزینه‌های پشتیبانی

ج) حذف تأثیر منفی عواملی همچون دوری، وضعیت بد جغرافیائی و امنیت کم

د) افزایش کیفیت آموزشی از طریق بهره‌مندی از اساتید، معلمان و مربیان باسابقه و مجرب مناطق دیگر.

در کشورهای پیشرفته برای استفاده از این فن‌آوری در آموزش‌ گام‌های مختلفی برداشته شده که نتایج آن به‌صورت نرم‌افزار، برنامه‌های تحت وب و غیره در اختیار کاربران قرار گرفته است.

·        نتیجه‌گیری

فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و حرکت از جوامع سنتی به جوامع اطلاعاتی، تمام ابعاد نیازمندی‌های بشری را تحت‌تأثیر قرار داده است. روش‌های آموزشی نیز تابع چنین تغییر و تحولاتی بوده‌اند.مسلماً بهره‌گیری از آموزش مجازی ؛موجب افزایش کارآیی و اثربخشی بیشتر نظام‌های آموزشی می‌شود. در کشور ما نیز برنامه‌ریزی به‌منظور بهره‌گیری از چنین روش‌هایی در ارائه آموزش‌ها، اعم از آموزش‌های مدرسه‌ای، حرفه‌ای و تخصصی ضروری است. استفاده از چنین فنونی امکان افزایش کیفت و بهره‌وری آموزشی را در کلیه سازمان‌ها پدید می‌آورد.

منابع:

·         http://easylearning.blogfa.com/post-1.aspx

·         http://www.attaran.net/weblog/archives/119.php

·         http://www.amirazodi.net/persian/virtualclasses/virtualclasses.html

·         http://www.fanavarii.blogfa.com/cat-6.asp


 
comment نظرات ()
 
ارزيابی سايت:
نویسنده : سیده مریم موسویان - ساعت ۱٢:٢۳ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٥ آبان ،۱۳۸٦
 

                                              

ارزیابی سایت وزارت آموزش و پرورش ایران بر اساس 6 معیار تعاملی بودن سایت:

زندگی نامه مبتکر اولین وب سایت و شبکه جهانی وب تيم برنرزلي  Tim ,Berners-Lee 

وب سایت چیست؟

 

وب سایت یک محیط مجازی بر روی شبکه جهانی اینترنت است که همه کاربران اینترنت می توانند به محتویات آن که می تواند متن ، عکس ، انیمیشن ، فیلم و ... باشد دسترسی داشته باشند . 

 

وب‌سايت، مجموعه‌ای از صفحات مرتبط به هم می‌باشد که تحت يک آدرس مشخص قابل دسترسی باشند، و انواع مختلفی از اطلاعات را شامل، متن، تصوير، صدا، موسيقی، فيلم، و نرم‌افزار در اختيار بيننده قرار می‌دهد
 
 
وب سایت می تواند تفکرات ، خدمات ، محصولات و ... را در یک محیط جهانی به همه افراد دنیا عرضه کند و محدودیت های مکانی و زمانی را از میان بر دارد . اگر تفکرات و اندیشه های خود را در یک کتاب ، مجله ، روزنامه و غیره به ثبت برسانید بسته به محدوده توزیع ، شرایط مالی ، زمان چاپ و ... در محدودیت هستید . ولی در اینترنت هیچ کدام از این محدودیت ها وجود ندارد . اگر خدماتی ارائه می دهید و تبلیغ خود را در رسانه های عمومی نظیر روزنامه ها ، مجلات ، رادیو ، تلویزیون و ... انجام می دهید با بسیاری از محدودیت ها نظیر فضای محدود ، هزینه های گزاف ، دسترسی محدود در یک زمان محدود و ... مواجه هستید که در وب سایت شخصی خود با هیچ یک از این مشکلات روبرو نخواهید بود . اگر محصولات خود را به فروش می رسانید نیز با بازار محدود شهر خود یا کشور خود در رابطه هستید و امکان یافتن محصول شما تنها با مراجعه به محل کسب شما امکان پذیر است که در یک وب سایت علاوه بر آنکه هر انسانی از هر کجای دنیا قادر به دستیابی به محصولات شماست بلکه بدون نیاز به مراجعه به شما می تواند محصولاتتان را خریداری کند .
 
زندگی نامه مبتکر اولین وب سایت و شبکه جهانی وب تيم برنرزلي  Tim ,Berners-Lee
 
تاریخچه وب سایت :
 

آقای "Tiomthy John, Tim ,Berners-Lee" (KBE/FRS) متولد هشتم ژون سال 1955، مخترع شبکه جهانی وب (www ) با همکاری آقای  Robert Calliau می باشد. همچنین ایشان رئیس و مدیر کنسرسیوم شبکه جهانی وب (WWC) می باشند که بر طبق سخاننشان قصد به ادامه در این زمینه را دارند. 

 

تيم برنرزلي   Tim ,Berners-Lee  فرزند "کانوی برنرز لی" و "ماری لی وود" در کشور انگلستان و در شهر لندن به دنیا آمد. پدر و مادر او هر دو ریاضیدان بودند که مشغول به کار با هم در تیمی بودند که در ساخت "Manchester Mark I" یکی از اولین کامپیوتر ها فعالیت داشتند.

  Berners-Lee در مدرسه Emanuel  درس خواند. او فارغ التحصیل کالج Queen از دانشگاه آکسفورد (جایی که او کامپیوتر با جوشکاری آهن و TTL gates و پردازنده M6800 و یک تلویزیون قدیمی ساخت) می باشد. او سابقا به همچنین، در آکسفورد هم بوده ولی به دلیل هک و نفوذ به اطلاعان شخصی دیگران همراه با دوستانش از استفاده با کامپیوترهای آنجا محروم شد.

  او در سال 1996 در کمپانی Plessey Telecommunications Limited  به عنوان یک برنامه نویس مشغول به کار بود و در سال 1978 او به کار در کمپانی D.G. Nash Limited جایی که مربوط به اوپراتوری سیستم و تایپ ستینگ می باشد مشغول شد.

 

 

·       تعاملی بودن  :   INTERACTIVITY

*   یکی از مهمترین اهداف در هر سایتی برقراری تعامل و ارتباط میان مجریان سایت و مخاطب است . باید ارتباطی دو سویه وجود داشته باشد تا میزان مشلرکت و فعالیت مخاطب افزایش پیدا کند. ایجاد تعامل در سایت از طریق ابزارهای مختلفی چون امکان ارسال ایمیل،نظرخواهی در بخشهای مختلف سایت و یا در دسترس بودن شماره ی تلفن و فکس برای سهولت دسترسی مراجعان صورت می گیرد.

*   تعاملی بودن به این معناست که امکان کنترل و عمل ارادی و تصرف کردن در تولید برای کاربر فراهم می باشد.

*  می توان گفت که تعاملی بودن مهمترین خصیصه فضای مجازی  محسوب می شود، که باعث احساس نزدیکی بین کاربر و این فضا می گردد 

*   تعامل در فضای مجازی ابعاد گسترده ای پیدا می کند که می تواند لزوما تعامل میان دو انسان نباشد رابطه فرد و ماشین نیز در این میان تعریف می شود . 

تعاملی بودن؛احساس در جهان و بر جهان بودن را در کاربر ایجاد می کند.

تعاملی بودن منطق کار با فضای مجازی است 

 • تعاملی بودن در مقابل یکسویه بودن معنی می یابد.

 • تعاملی بودن یعنی ارتباط دو طرفه.یعنی در برابر هر عملی,عکس العملی باشد.

 •  تعاملی بودن به این معناست که فرد که فرد به صورت زنده و یا در قالب سیستم در مقابل طرح سوال و یا درخواست بلافاصله جواب دریافت می کند 
 • تعاملی بودن به معنای ایجاد یک فضای پاسخگو برای کاربر است (فضای تعاملی)
 • تعاملی بودن باعث می شود تا مخاطب (کاربر) ازحالت انفعال به حالت فعال تبدیل شده و خود درتولید و گردآوری داده ها سهیم باشد. این امرموجب جذب مخاطب و استفادهَ بیشتر از سایت موردنظر می گردد

فاکتورهای تعاملی بودن از نگاه هیتر:  

·       انتخابهای پیچیده برای دسترسی 

·       پاسخ گویی به کاربر 

·       دنبال کردن اطلاعات استفاده شده 

·       کمک در افزایش اطلاعات 

·       آسان نمودن ارتباطات بین فردی 

تلاش بیشتری در کاربر به وجود می آورد

                                                                                     

ارتباط بين كاربر و نويسنده در سايتها به چند طريق انجام مي شود ايميل و كامنت از نمونه هاي اين روشهاست كه مي تواند خط ارتباطي بين كاربر و نويسنده سايت باشد تا كاربر منفعل نبوده و نقش فعالي ايفا كند در اين سايت در بخش تماس با ما با وجود ايميل  و شماره ی تلفن و آدرس مکان مورد نظر،امكان برقراري تماس با مسئولان سايت ميسر مي شود که از طریق آن می توان با سایت در تعامل بود.

به این ترتیب، علاوه بر ارتباط از طریق آدرس الکترونیکی یا ایمیل، بدین طریق و از طریق فضای خودِ سایت نیز امکان برقراری ارتباط فراهم می باشد.  که در این مورد سایت وزارت آموزش و پرورش ایران بسیار خوب عمل کرده است  ، به طوری که آدرس محل ،شماره ی تلفن و آدرس سایتهای مرتبط با آموزش و پرورش را در اختیار کاربران قرار داده است.           

                                      

 • انتخابهای متنوع و  پیچیده برای دسترسی  :

فضای سایت باید طوری طراحی شده باشد که فرد برای یافتن اطلاعات مورد نظرش با صرف حداقل زمان ممکن بیشترین میزان اطلاعات را بدست آورد .سایت باید به گونه ای باشد که اطلاعات گوناگون و متنوعی را در اختیار مخاطب خود قرار دهد. اطلاعاتی که سایت وزارت آموزش و پرورش ایران در صفحه ی نخست در اختیار مخاطبش قرار می دهد بدین شرح است :

اخبار ؛بخشنامه ها ؛پرسش و پاسخ؛ارتباط مستقیم با وزیر ؛بریده ی جراید ؛گالری عکس و...

بنابراین به نظر من این سایت انتخابهای گوناگون و متنوع ووسیعی را در اختیار مخاطب خود قرار نمی دهد ؛علاوه براین مثلا در بخش اخبار؛ خبرها بسیار نامنظم اند و هیچ دسته بندی خاصی از نظر موضوعی و... ندارند.

 

مطلب دیگری که در مورد انتخابهای متنوع و پیچیده برای دسترسی می توان ذکر کرد لینکهای متعدد سایتها به یکدیگر است که این خود موجب «تلاش بیشتر کاربر برای واداشتن او به انتخاب» می گردد.درسایت وزارت آموزش و پرورش ایران  قسمتی تحت عنوان سایتهای مرتبط طراحی شده است :

ستاد مرکزی وزارت آموزش و پرورش ،سایتهای حوزه وزارتی ،معاونت آموزش و پرورش عمومی،معاونت آموزش و پرورش مهارتی ،معاونت برنامه ریزی و تو سعه ی مدیریت،معاونت تربیت بدنی ، معاونت حقوقی و امور مجلس،معاونت مشارکتهای مردمی،سازمانهای وابسته،سازمانهای آموزش و پرورش کشور،وزارتخانه ها ،سایر نهادهای دولتی ،سایتهای خبری ،آموزش و پرورش سایر کشورها،مدارس و...

بنابراین در این  مورد می توان گفت که این سایت زمینه ی مناسبی را برای تعاملی شدن فراهم می کند. چه آنکه امکان دسترسی به لینک های خبری  و غیر خبری  به صورت گسترده ای فراهم است..

                                               

 •  پا سخ گویی به کاربر:

مورد دیگری که با ایجاد فضایی  تعاملی حاصل می شود؛ پاسخ گویی به کاربر است است که به واسطه آن کاربر می تواند در چنین فضایی پاسخ سؤالات خویش را دریافت نماید. یعنی یک فضای تعاملی بین مخاطب و سایت برقرار می شود .البته این امر در بین سایتهای گوناگون متفاوت است.  در این مورد نیز سایت وزارت آموزش و پرورش ایران بسیار خوب عمل کرده است ؛ زیرا به سوالات گوناگون کاربران در بخش پرسش و پاسخ ؛پاسخ می گوید.

 • «دنبال نمودن اطلاعات استفاده شده :مانیتور می کند»:

این مورد نیز ازدیگر خصوصیات ایجاد فضای تعاملی است. یعنی در سایت قسمتی به عنوان جستجو وجود دارد که امکان جستجوی عناوین مشابه یا موضوعات مربوط به عنوان اصلی وجود دارد. که این بخش  هم در قسمت بالای صفحه  و هم در سمت چپ صفحه در سایت وزارت آموزش و پرورش طراحی شده است.

 • «راحتی و کمک در افزایش اطلاعات»:

 این موردنیز از ویژگی های بارز فضای تعاملی است کهبه وسیله آن، کاربر نه تنها می تواند از اطلاعات دیگران استفاده کند بلکه می تواند به دیگران نیز اطلاعات بدهد. در سایت وزارت آموزش و پرورش ایران امکان «پیام گذاری» برای هر خبر وجود ندارد تا کاربر از طریق آن بتواند اطلاعات تکمیلی خود را  به اطلاع سایر کاربران  برساند  بنابراین کاربر نقشی در افزایش اطلاعات سایت ندارد و احساس تاثیر گذار بودن و موثر بودن نمی کند.ولی بخشی به نام "نظرات و پیشنهادات " وجود دارد که از  طریق آن می توان با سایت ارتباط برقرار کرد .

 • آسان نمودن ارتباطات بین فردی :

در پایان، آخرین مورد از ویژگی های فضای تعاملی، «آسان نمودن ارتباطات بین فردی» است که باعث افزایش ارتباطات ماشینی آن می گردد، این بدان معنی است که مبادله ی اطلاعات ، دیگر نیازمند حضور فیزیکی  افراد نخواهد بود .

همانطور که در این سایت نیز مشاهده می کنیم افراد از طریق ارسال ایمیل ، نظر دادن در مورد خبر  و ... با این سایت وارد تعامل می شوند و دیگر نیازی به حضور فیزیکی آنان برای تعامل نیست :آسان نمودن ارتباطات غیرفردی

منبع:

جزوات کلاسی

http://yazdit.mihanblog.com/More-784.ASPX


 
comment نظرات ()
 
انسان مجازی طراحی می شود :
نویسنده : سیده مریم موسویان - ساعت ۱:٢٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٤ آبان ،۱۳۸٦
 

اگر دانشمندان نيوزيلندي موفق شوند مدل‌هاي رايانه‌يي از انسان طراحي كنند، افراد قادر مي‌شوند با استفاده از بدن مجازي به امتحان لباس در اينترنت بپردازند.

به گزارش بخش خبر شبكه فن آوري اطلاعات ايران، از ایسنا، دانشمندان دانشگاه اكلند نيوزلند تلاش مي‌كنند نخستين كساني باشندكه مدل‌هاي رايانه‌يي انسان را طراحي مي‌كنند كه مي‌تواند انجام بسياري از كارها مانند نجات جان انسان‌ها يا امتحان لباس به صورت آنلاين را تحقق‌پذير كند.

بر اساس اين گزارش انجام عمل‌هاي جراحي مجازي براي پيش‌بيني نتايج جراحي بر روي كودكان مبتلا به فلج مغزي، بررسي درجه سمي بودن داروها با استفاده از رايانه، تشويق مردم به كاهش وزن از طريق نشان دادن مدل‌هاي شبيه‌سازي آن‌ها از جمله اهداف پروژه‌ي شش ميليون دلاري دانشمندان نيوزيلندي است.

رهبر اين پروژه در اين زمينه اظهار كرد: هدف طولاني مدت اين پروژه وارد كردن سلول‌ها، بافت‌ها و اعضاي بدن در مدل‌هاي رايانه‌يي است تا به تشخيص امراض، برنامه‌ريزي عمل جراحي، طراحي پيوند اعضا و اكتشافات دارويي كمك كند

منبع :

http://iritn.com/?action=show&type=news&id=13385


 
comment نظرات ()
 
خبر هفته: رصد خانه ی مجازی
نویسنده : سیده مریم موسویان - ساعت ۸:٥٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۳ آبان ،۱۳۸٦
 

                                           

محققان رصدخانه مجازی اتئلاف بین المللی در حال اجرای پروژه ای هستند که ساخت نرم افزار پیچیده ای را که با استفاده از تصاویر ماهواره ای و تلسکوپ ها کیهان را بصورت مجازی نشان می دهد، پیش بینی می کند.
این نرم افزار امکان مشاهده پیچیدگی های کیهانی را بصورت مجازی تنها با استفاده از یک رایانه شخصی ساده فراهم می کند.

هدف این انجمن بین المللی از این اقدام ارائه سرویسی به دانشمندان است که به راحتی بتوانند به اطلاعات بدست آمده از تمام ابزارهای زمینی و فضایی دسترسی داشته باشند و با شبیه سازی کیهان تحقیقات خود را در اختیار تمام دانشمندان علوم فضای دنیا قرار دهند.

براساس گزارش پایگاه خبری نیوتن، این پروژه امکان ساخت یک "آسمان مجازی" را فراهم می کند که در آن دانشمندان می توانند به تمام اطلاعات مربوط به فضا دسترسی یابند.

به منظور جمع آوری این اطلاعات "رصدخانه مجازی" از ژوئن 2002 از همکاری 150 محقق از تمام دنیا استفاده کرده است.

                                                              

                                                             

رصد خانه چیست؟

جایی است که برای مشاهده و بررسی و اندازه گیری پدیده های آسمانی درست شده است . در گذشته رصدخانه ها اساسا شامل سدس و برخی ابزارهای دیگر ستاره شناسی بودند. رصدخانه های امروزی معمولا تلسکوپ های بزرگ نوری یا رادیویی دارند که در اتاقهای گردنده نصب شده اند.

تاریخچه رصد خانه :

نخستین رصدخانه حدود سال 212 هجری، در بغداد بنا شد و دو اختر شناس برجسته ،نوبخت اهوازی و خوارزمی بر آن ریاست داشتند. پس از این رصدخانه،رصدخانه های متعددی در جای جای سرزمینهای اسلامی ساخته شد که هریک با نام اختر شناسی برجسته پیوسته است. رصد خانه ی بتایی در رقه و رصدخانه ی عبدالرحمن صوفی در شیراز از جمله ی آنهاست. البته پس از قرن چهارم رصدخانه ها با نام امیران ارتباط پیدا کردند . مانند رصد خانه ی علائ الدوله در همدان،که برای بوعلی سینا بنا کرد. کمتر از یک قرن بعد نیز ملکشاه سلجوقی ،رصدخانه ی بزرگی رابنیان نهاد که بزرگانی مانند خیام نیشابوری در آنجا فعالیت داشتند و تقویم جلالی ،دقیق ترین تقویم جهان را طرح ریزی کردند. پیشرفت رصدخانه ها با بنیان گذاری رصدخانه ی مراغه به اوج خود رسید. بنای این رصدخانه به سفارش خواجه نصیرالدین طوسی در سال 657 هجری آغاز شد ...

 

 

                                                             

منبع:

http://www.tekdata.ir/ShowNews.asp?ID=274


 
comment نظرات ()
 
دانشگاه مجازی :
نویسنده : سیده مریم موسویان - ساعت ۳:۱٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٥ مهر ،۱۳۸٦
 

                    

فضای مجازی : 

 

فضای مجازی فضایی است که به بازنمایی واقعیت های جهان واقعی می پردازد. اساس این فضا بر پایه منطق دیجیتال استوار است که در آن تمام اطلاعات تبدیل به داده ها می شوند و از قابلیت انعطاف پذیری بالایی برخوردارند و در نتیجه امکان هرگونه تبدیل و تغییر اطلاعات در قالب های مختلف متن، تصویر، صدا و نور در آن وجود دارد.

 

واژگان کلیدی :

دانشگاه مجازی؛آموزش الکترونیک؛ارتباطات مجازی؛سازه های مجازی و...

 

*    دانشگاه مجازی:                                     

این دانشگاه محلی است که دانشجویان می توانند از طریق اینترنت در دانشگاه ثبت نام نموده، دروس مورد نظر خود را از میان دروس ارايه شده انتخاب نمایند، از جلسات دروس استفاده نمایند و با استاد و همکلاسی هایشان ارتباط برقرار کنند. همچنین دانشگاه الکترونیکی ابزارهایی را در اختیار مدیران و اساتید قرار می دهد که بتوانند وظایف خود را از طریق اینترنت انجام دهند. برای مدیر ابزارهای مدیریتی از قبیل ارايه دروس، انتخاب استاد، زمان بندی ترم، مدیریت مالی و ... را فراهم می کند. استاد نیز ابزارهایی در اختیار دارد که می تواند درس ارايه کند و کیفیت آموزش را ارزیابی نماید...

عصر جدید با هزاران نام مختلف چند سالی است که جلوی چشمان ما خودنمایی می کند.عصر ارتباطات...عصرانفورماتیک و.... وقتی نام عصرجدید با چنین کلیدواژه هایی گره می خورد ؛دنیای ما می شود دنیای مجازها؛مجازهایی واقعی؛ ژدیده هایی که سالها ژیش واقعیتهای انکارناژذیر دنیای ما بودند؛اکنون مجازهایی انکارناژذیر ژیداکرده اند ؛آموزش هم از جمله ی همین واقعیتهاست....آموزش مجازی!!!

*     آموزش الکترونیکی:

                                                                                                  

  به هر نوع دوره و آموزشی اطلاق می شود که به شکلی به غیر از روشهای سنتی رو در رو انجام می گیرد. محتویات دروس ممکن است از طریق اینترنت و یا استفاده از ويديو و تصاویر فعال و دو طرفهُ (interactive) انتقال یابند. همچنین می توان محتوای دروس را بر روی CD یا DVD در اختیار داشت و یا ترکیبی از موارد فوق را بکار برد.

   به عبارت ساده آمورش الكترونیكی به ما قدرت یادگیری خارج از محیط فیزیكی كلاس و دانشگاه را می دهد. آموزش از راه دور هم اكنون سالها است كه در دنیا متداول و رایج است. اما تركیب این نوع آموزش با اینترنت منجر به ابداع روش جدیدی از نحوه تدریس به نــــام E-learning شده است.
   آموزش الكترونیكی در عین حال كه بسیار موثر و كار آمد است از لحاظ تجاری نیز مقرون به صرفه است و به سرعت قابل دسترسی برای تمامی افراد از هر
قشـــــر
و موقعیتــی می باشد

 

                                                                                                        

*      مزایای آموزش الکترونیکی : 

عدم وجود محدودیت زمانی *عدم وجود محدودیت مکانی*-کلاس خصوصی و عدم اتلاف وقت در کلاس توسط افراد هم کلاس*-دروس و برنامه هاي اين دوره ها از طريق اينترنت و تجهيزات چند رسانه اي به دانشجو ارایه مي گردد و نيازي به حضور در کلاس درس، به روش معمول، وجود ندارد.*  امکان برقراری ارتباط نزدیک بین استاد و دانشجو به تعداد نامحدود و در هر زمان*  استفاده از امکانات کمک آموزشی*به روز بودن اطلاعات دانشجویان* در آموزش الکترونیکی بر خلاف روش هاي معمول و سنتي، آموزش، آهسته تر بوده و مواد درسي به طور منطقي به بخش هاي مجزا و کم حجم تبديل شده و از مباحث طولاني اجتناب شده است. با اين حال براي مطالعه کساني که فرصت بيشتري دارند و از سرعت يادگيري بالاتري برخوردارند امکان فراغت از تحصیـــــل، سريع تر مهيا خواهد بود. 

 

    ارتباطات مجازی                       :            

تحقیقات توسط صاحب‌نظران نشان داده است که ۷۵ درصد از کلاس‌های آنلاین به‌طور غیرهم‌زمان انجام می‌شود. این به این معناست که دانشجویان می‌توانند به‌راحتی با استادان خود ارتباط برقرار کرده و در کلاس درس شرکت کنند، بدون اینکه این کار را هم‌زمان با استادان و یا سایر دانشجویان انجام دهند. این خاصیت به‌ویژه برای دانشجویانی که در نقاط دیگری از جهان دارای ساعات متفاوتی با مرکز آموزشی هستند بسیار ارزشمند است. البته سیستم‌های آموزشی آنلاین نیز در شرایط خاصی ایجاب می‌کنند که استادان و دانشجویان هم‌زمان وارد سیستم اینترنت شوند. این حالت بیشتر در مواقعی که کلاس حالت تکنیکی داشته، مثلا واحدهای آزمایشگاهی و یا در صورتی که تجربه کردن فرآیندها و گرفتن بازتاب و نتیجه فوری ضرورت دارند، انجام می‌شود

*    تاریخچه دانشگاه مجازی:                      

تاریخ تفكر آموزش از راه‌دور را باید در اواسط قرن بیستم جستجو كرد. ایده آموزش غیرحضوری كه پیشینه تاریخی آموزش اینترنتی یا دانشگاه مجازی قلمداد می ‌شود، به طرح دانشگاه آزاد (open university) كه از سوی كشور انگلیس مطرح گردید، مربوط می‌شود. براساس این طرح، متقاضیان با استفاده از برنامه‌های تلویزیونی، آموزش‌های علمی لازم را می‌گذراندند و سپس مدرك دریافت می‌كردند. همچنین با ابداع مفهوم ”كلینیك آزاد“ در ایالات متحده آمریكا (در دهه 1960) و با راه‌اندازی كارگاه مشورتی و كرسی‌های آموزشی در داخل این كشور، گام عملی بزرگتری در این زمینه برداشته شد. در دهه هفتاد میلادی با توجه به دسترسی گسترده و عمومی به كامپیوتر در آمریكا، تدریس غیرحضوری با استفاده از شیوه‌ای تحت عنوان « modem bulletin board» رایج شد و برای اولین بار، ارائه  واحدهای درسی بصورت «on line» در  اوایل دهه 1980 توسط یكی از بنیانگذاران دانشگاه مجازی در ایالات متحده آمریكا ابداع گردید. درسال 1988برای اولین بار یك برنامه نرم‌افزاری قدرتمند كه بیانگر تحول  انقلابی در سیستم الكترونیكی بود، تحت عنوان «استاددیجیتالی» (Digital-Prophessor) كه یكی از  موارد استفاده اولیه از كامپیوتر تلفنی در امور آموزشی را  پیشنهاد می كرد، در آمریكا مورد استفاده قرار گرفت. از آن زمان تاكـــــنون، دانشگاه مجازی تحولات زیادی را پشت‌سر گذاشته است؛ از جمله در سال ۱995مراكز علمی ـ آموزشی آمریكا با ایجاد تغییراتی در این سیستم و تقویت آن، به امكان گسترش شیوه آموزش الكترونیكی به سراسردنیا دست  یافته‌اند. اگــــر چه در ابتدای كار، افكار عمومی، كمپ‌ها و وب‌ سایت‌های جهانی، از جمله سایتهای مربوط به آموزش مجازی را هوس زود گذر «Passimg fad» تلقی می‌كردند، اما امروزه شاهدایجاد صــــدها سایت آموزشی با  قابلیت  ارائه بیش  از  پانصد عنوان درسی كم هزینه بر روی اینترنت

هستیم كه موضوعات بسیار گسترده و متفاوت علمی را تحت پوشش خود قرار داده‌اند.

مرکز آموزشهای مجازی اولین مرکز آموزش عالی درکشور است که با استفاده ازشبکه اینترنت پذیرش و آموزش دانشجو را بر عهده دارد و براى اولین بار آموزش الکترونیکى را در قالب یک دانشگاه در کشورنهادینه نموده است. این دانشگاه مبتنى بر آموزش الکترونیکى است و قادر است به کمک دستاوردها - ى فن آورى اطلاعات بتدریج طیف وسیعى از رشته هاى تحصیلى را تحت پوشش خود قرار دهد. این دانشگاه به عنوان یکى از دانشگاه هاى وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و  فناورى، بطور کلى از آیین نامه هاى آموزشى و اجرایى این وزارتخانه تبعیت می نماید. دانشگاه شیراز  نیز بعنوان اولین دانشگاه الکترونیکی کشور در  اواخر  سال 1382 فعالیت خود را آغاز نمود. این دانشگاه رسما توسط وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری در اردیبهشت ماه سال 1383 افتتاح گردید.

 

 

                                                    

*    خصوصیات سازه هاي مجازي (دانشگاه مجازی):

1.فراجغرافيايي بودن

سازه هاي مجازي به صورت غير مركزي در فضا قرار مي گيرند؛ نه تنها قابل دسترسي هستند بلكه امكان انتقال سريع را هم دارند.ساختمان مجازي دانشگاه وابسته به جغرافياي خاصي نيست و اين امكان كه در هر لحظه و در هر مكان وارد آن شويم؛ وجود دارد.درحاليكه دانشگاه واقعي وابسته به جغرافيا است و فقط در يك مكان خاص مي توان آن را مشاهده كرد.(مثلا مشاهده ی ساختمان دانشگاه تهران فقط در خیابان انقلاب امکان پذیر است)

2.قابليت شكستن

سازه ي مجازي دانشگاه داراي قابليت شكستن است و سازه مي تواند در ميان هزاران سازه ي ديگر قرار گيرد. ورود به اين دانشگاه، مستلزم ورود به مكان، شهر يا كشور خاص(ازلحاظ جغرافيايي) و ورود از پنجره يا درب ورودي خاصي نيست.در حاليكه ورود به دانشگاههای داراي ساختمان فيزيكي، مستلزم رفتن به مكان آنها و ورود از درب خاص است.

3.منعطف بودن سازه

ساختمان مجازي دانشگاه را مي توان تغيير داد ؛ سازه ي مجازي مي تواند در قالب هاي مختلف و متناسب با گذشت زمان، تغيير كند.اين در حالي است كه در ساختمان واقعي دانشگاه، نمي توان مثلا محل کتابخانه یا کلاسها را به آسانی جابه جا کرد و تغییر داد؛یا مثلا این امکان وجود ندارد که بتوان به راحتی شکل ظاهری ساختمان را در زمانی کوتاه تغییر داد. زيرااین امر سبب بی نظمی و آشفتگی می شود  و علاوه بر این به زمان و هزینه ی زیادی احتیاج است...

4.مفهوم مکان و زمان درساختمان مجازي

در ساختمان مجازي ما با زمان و مكان مجازي مواجه هستيم

زمان در اينجا داراي ابديت نسبي است .زمان مجازي از حيات دائمي برخوردار است وما با نوعي تراكم و انباشت زمان مواجه هستيم. مكان هم وابسته به جغرافيا و تحت حاكميت آن نيست

                                  

  دانشگاه مجازی از دیدگاه دکتر عاملی :

دکتر عاملی ،عضو گروه ارتباطات دانشگاه تهران در این خصوص که دانشگاه مجازی از چه ویژگی متفاوتی برخوردار است می‌گوید.: دانشگاه مجازی از دانشگاه واقعی جدا نیست. دانشگاه مجازی مبتنی بر تجربه‌های دانشگاه واقعی است یعنی در دانشگاه مجازی نیز تلاش می شود همه عناصر کلاسی و دانشگاهی در دانشگاه واقعی بکار گرفته شود، با این تفاوت که کلاس در فضای دیجیتال، مجازی، غیر مرکزی و تعاملی همزمان با ظرفیت همه جهان تحقق پیدا می کند. در این فضا کلاس، فضای آموزشی، تعامل استاد و دانشجو و جایی برای کنارهم  بودن دانشجویان و حتی حس مسئولیت حضوری کلاس فراهم شده است

بنا براین حس یادگیری در یک فضای جمعی در دانشگاه مجازی نیز پیش بینی شده است.
درون این فضا نیز گاهی امکاناتی را به وجود می‌آورند که قوی‌تر از جهان واقعی
است. به نوعی حس جمعی را به وجود می‌آورند و ساعت مشخص می‌گذارند. این فضا غیر مرکزی و پراکنده است. ممکن است یک نفر در امریکا باشد و یک نفر در تهران، اما با ساعت مشخص می‌توانند در یک فضای زنده به تعامل با استاد بپردازند. در واقع دانشگاه مجازی از خصلت چند فرهنگی، چند مکانی و چند ظرفیتی بالا برخوردار است.

سرعت در فضای آموزش مجازی خیلی بیشتر از فضا ی واقعی است و آموزش بسیار متراکم است. برخلاف فضای واقعی که استاد ممکن است با تاخیر و تانی مطالب را به دانشجو منتقل کند، در فضای مجازی فرایند آموزش سریعتر است یعنی فرد نیازمند سرعت است.

نقدی که برخی به آموزش مجازی دارند نیز همین است چرا که دانشجویانی که عادت به فضای مجازی ندارند نمی‌توانند خود را سریع وفق دهند، اما طبیعت این فضا هیجان و سرعت است و در واقع با ذهن آنالوگ در این فضا حرکت کردن، امکان پذیر نیست.

کسانی در این فضا موفق خواهند بود که تجربه‌ی فضای واقعی را داشته باشند. این سیستم خیلی نظام مند است و پیچیده تر از دنیای واقعی است. بنابراین ذهن باید خیلی به مقوله‌های واقعی نزدیک باشد تا بتواند این مجاز را بسازد.

    دانشگاه مجازی تهران: 

   حال با برشمردن ویژگی های این دانشگاهها و تحلیل آنها بر اساس ویژگی های فضای مجازی می توانیم با فرض دو فضایی کردن دانشگاه تهران به تحلیل آن بپردازیم.

دانشگاه تهران می تواند ارکان، اصول و امکانات موجود در فضای واقعی را گرفته و به بازتولید آن در فضای مجازی در قالب یک دانشگاه واقعی – مجازی بپردازد.

      در واقع با دیجیتالی کردن قسمت های مختلف و امکانات موجود در دانشگاه واقعی تهران می توان اطلاعات و ضرورت های لازم بسیار گسترده ای را در قالب های مختلف وارد این فضا کرد و با غیرمرکزی نمودن آن یعنی ظهور همه رسانه ها در این دانشگاه و تولید و ذخیره سازی اطلاعات که کاربر در هر زمان بتواند به آن دسترسی داشته باشد یک دانشگاه مجازی را به وجود آورد. منطق هایپرلینک که جزء اساسی این فضا می باشد نیز می تواند بر دانشگاه واقعی – مجازی حاکم باشد. مثلاً وجود لینک های مختلف و اتصال به بخش های مربوطه مثل لینک پایگاه تخصصی دانشگاه، که از طریق آن بتوان به مقالات علمی در زمینه های مختلف دسترسی پیدا کرد. ویژگی تعاملی بودن که سه ویژگی بارز آن سرعت، دسترسی و نقشه سایت می باشد نیز می تواند برای ایجاد این دانشگاه مورد استفاده قرار گیرد. سرعت بارگذاری اطلاعات، قابلیت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز و خود راهبر بودن این فضا به نوعی امکان تعامل کاربر با این فضای دانشگاه را فراهم می کند. در واقع دانشگاه تهران می تواند با ایجاد قسمت های مختلف برای نظرسنجی اساتید و دانشجویان و امکان تولید علم از سوی آنها و وارد کردن آنها به این فضا امکان تعامل بین دانشجویان و اساتید را افزایش دهد.

                                                           

نتیجه گیری :

   با توجه همه ی مطالبی که ذکر شد می توان چنین نتیجه گرفت که با توجه به رشد روزافزون جمعیت و رشد سریع اطلاعات، دانشگاه مجازی یکی از نیازهای ضروری جوامع برای پیشرفت و توسعه ی علم می باشد. البته قابلیت های ارتباط دوطرفه همزمان و غیرهمزمان این فناوری که چند کاربر را به صورت دوطرفه همزمان و غیرهمزمان به هم مرتبط می نماید، هنوز نیاز به تحقیقات زیاد و سازگاری با استانداردها دارد. مسائلی از قبیل پهنای باند، فشردگی اطلاعات، قدرت استفاده ی همزمان تعدادی از استفاده کنندگان و انتقال نمای ظاهری به عنوان بخشی از ارتباط دوطرفه در این زمینه مطرح می باشند که نیاز به چاره اندیشی دارند

منابع:                         : 

. http://iranmodernmusic.com/online_uni/manual.htm 

http://ictworld.blogsky.com/?PostID=317

جزوات کلاسی

 


 
comment نظرات ()
 
 
نویسنده : سیده مریم موسویان - ساعت ۱٠:۱٢ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۱ مهر ،۱۳۸٦
 

                                              

آ‌زادي بيان بايد در حوزه‌ي وبلاگ نويسي توسعه يابد :بديعي؛ روزنامه‌نگار

وبلاگ یا بلاگ چیست؟

       وبلاگ یک صفحه وب می باشد که معمولا به صورت کوتاه و خلاصه تهیه می شود و مطالب اغلب به ترتیب زمانی که منتشر شده اند، مرتب می شوند. همانند صفحات مجلات و یا روزنامه ها. محتوا و اهداف هر یک از وبلاگها به طور گسترده ای متفاوت است. از لینک ها و نظرات درباره سایر وب سایت ها گرفته، تا اخبار درباره شرکت ها و اشخاص، ایده های مختلف درباره مسائل روز، خاطرات روزانه، شعر و ادبیات، عکس و موزیک، نرم افزارها و برنامه های کامپیوتری، خبرهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و ورزشی و حتی مسائل تخیلی.
 بسیاری از وبلاگ ها شخصی هستند و افراد آنچه که در ذهنشان است را بیان می کنند. بعضی دیگر گروهی است و اهداف جمعی و علایق مشترک آنها را در بر می گیرد . برخی از وبلاگها برای بازی و تفریح و سرگرمی هستند و برخی دیگر در برگیرنده مقالات علمی و پژوهشی می باشند. وبلاگ ها تسهیل کننده ارتباطات تیمی ، سازمانی و خانوادگی می باشند. آنها با شیوه ای بسیار آسانتر از ایمیل و فوروم ها، به ارتباطات گروههای کوچک کمک می کنند. استفاده از وبلاگهای خصوصی در شبکه های اینترانت، این امکان را به اعضای تیم می دهد که لینکها و فایلها و نظرات و پیشنهادات خود را به یکدیگر برسانند. ایجاد یک وبلاگ خانوادگی به اعضای خانواده کمک می کند که اخبارهای خانوادگی شان را به اطلاع همدیگر برسانند. یک وبلاگ به افراد کمک می کند که در حلقه گروه باقی بمانند و پیوند و فرهنگ گروهی را ارتقا دهند.

تاریخچه وبلاگ و وبلاگ نویسی:

 
برخی بر این عقیده هستند که اولین وبلاگ توسط " تیم . برنرزلی " ( مخترع وب ) ایجاد  که در آن وی به سایت های جدیدی که در آن زمان ایجاد و بر روی اینترنت فعال می شدند ، اشاره می نمود (  
http://info.cern.ch ) . دومین وبلاگ توسط "
Marc Andreessen"s " درNCSA  ایجاد که وی نیز در آن عملیاتی مشابه وبلاگ "برنرزلی " را انجام می داد( تا اواسط 1996 ) . در فاصله بین سال های 1996 تا 1997 که از آن به عنوان " انفجار وب " ، نام برده می شود ، چندین وبلاگ جدید دیگر نیز ایجاد گردید . از وبلاگ های اولیه می توان به وبلاگ متعلق به Dave Winer ( اخبار مربوط Scripting ) ، وبلاگ Barger و Cameron Barrett  ، اشاره نمود . محتویات وبلاگ های اولیه اغلب شامل مجموعه ای از لینک ها و توضیحاتی بود که متناسب با علاقه نویسنده ، ایجاد می گردید. در ادامه وبلاگ نویسان ، علاقه مند به  ایجاد وبلاگ هائی شدند که در آن مطالبی را درج می نمودند که خود تمایل به خواندن آن را در آینده داشتند ( نظیر دفترچه خاطرات شخصی ) . بدین ترتیب ، وبلاگ ها دارای شخصیتی خاص برای خود شدند که این شخصیت را مستقیما" از مولف خود به ارث می بردند .

به اعتقاد يك مدرس روزنامه‌نگاري، توسعه‌ي آزادي بيان در حوزه‌ي وبلاگ نويسي، افزايش تعامل ميان خبرگزاري‌ها و وبلاگ‌ها را موجب مي‌شود.

مينو بديعي، روزنامه نگار، در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران ( ايسنا)، با بيان اين كه وبلاگ از تمام ويژگي‌هاي يك رسانه برخوردار است، اظهار كرد: جامعه شناسان ارتباطات چهار نقش خبري، آموزشي به شكل غير مستقيم، تفريحي و فرهنگ سازي و توجيه افكار عمومي ‌را براي رسانه‌هاي جمعي تعيين كرده‌اند كه بدون شك وبلاگ‌ها هم مي‌توانند از اين ويژگي‌ها برخوردار باشند.

وي افزود:‌ وبلاگ مي‌تواند يك سايت كوچك خبري باشد كه نويسنده آن در قالب يك خبرنگار، گزارشگر يا مصاحبه‌گر مطبوعاتي ظاهر شود و اخبار مهم را به اشكال گوناگون در وبلاگ خود قرار دهد. وبلاگ نويس مي‌تواند در اين راستا عكس‌ها و مطالب خبري خود را در قالب طراحي مطلوب وبلاگ نويسي در اختيار مخاطبان قرار دهد. اين در حالي است كه ارايه خبر مغايرتي با نوشتن يادداشت‌هاي خصوصي افراد در وبلاگ ندارد.

بديعي با تاكيد بر اهميت استقلال فكري وبلاگ نويس، در عين حال گفت: اين مساله مي‌تواند با ديدگاه‌هاي تخصصي روزنامه نگاري و رسانه‌اي همراه باشد.

وي تصريح كرد: فرد مي‌تواند وبلاگ خود را از طرح صرف مسائل عاطفي و شخصي به كاركرد يك رسانه‌ي فراگير تبديل كند.

وي افزود: وبلاگ نويس مي‌تواند به عنوان يك خبرنگار، در ابعاد اجتماعي، اخباري را كشف، دريافت و توليد كند كه خبرگزاري‌ها فاقد آن‌ها هستند. تحقق اين امر نشان دهنده‌ي هوشمندي وبلاگ نويس است كه بتواند به نيازهاي خبري مخاطبان خود پاسخ دهد. همچنين وبلاگ مي‌تواند با كاركرد يك خبرگزاري ولي در سطح كوچك تر اخبار خاص توليدي خود را داشته باشد.

وي در اين باره تاكيد كرد: وبلاگ‌ها بايد بتوانند از طريق تعامل با خبرگزاري‌ها، سطح خود را ارتقا دهند تا از اين طريق خبرگزاري‌ها هم از اخبار و مطالب وبلاگ‌ها استفاده كنند.

بديعي گفت: وبلاگ نويسان مي‌توانند به عنوان خبرنگاران آزاد مستقل براي خبرگزاري‌ها،‌ فعاليت كنند كه اين مساله منجر به ارتقاي كار وبلاگ نويسي به لحاظ خبري مي‌شود و در عين حال به خبرگزاري كمك مي‌كند تا از تعدد و تكثر وبلاگ نويسان استفاده كنند. ...

باتوجه به مطالب بالا به نظرمن از جمله قابلیتهای وبلاگها در حوزه ی خبرگزاری  فعالیتهای زیر می تواندباشد:

وبلاگ‌ها كمبودهاي مديريت خبر و خودسانسوري در خبرگزاري‌ها را برطرف مي‌كنند.

خبرگزاري‌ها در يك چارچوب رسمي به فعاليت مي‌پردازند و تابع مجموعه‌ي مقرراتي هستند كه يا از طريق سازمان دروني و يا سازمان‌هاي نظارتي خارج از مجموعه به آن‌ها ابلاغ شده و ملزم به رعايتشان هستند.

در درون اين خبرگزاري‌ها خود به خود يك مديريت خبري ايجاد مي‌شود كه در دل آن‌ها خود سانسوري نيز به وجود مي‌آيد، اين در حالي است كه بر وبلاگ‌ها هيچ مقررات و قوانين محدود كننده‌يي حاكم نيست.

وبلاگ‌ها، خبرگزاري‌هاي شخصي هستند كه تنها قواعد حاكم بر آن‌ها، افكار، انديشه‌ها و نظرات صاحب وبلاگ است و وبلاگ نويسان انديشه‌هاي شخصي خود را به تحرير در مي‌آورند، اما خبرگزاي‌ها رسانه‌هاي عمومي هستند كه براي همه توليد خبر مي‌كنند و به اين منظور بايد كليه سليقه‌ها، انديشه‌ها، و قوانين را در نظر گيرند.

وبلاگ يك رسانه‌ي پر سرعت و پر قدرت در جهان امروز است و تنوعي را كه در اطلاعات ايجاد كرده، بي‌سابقه است.

در وبلاگ‌ها بر خلاف روند حاكم بر جريان خبري كشور كه بيشتر سخت خبر و بدون تحليل است، گرايش به نرم خبر و اخبار تحليلي كه به پرسش‌هاي جامعه و مخاطبان خود پاسخ دهد، بيشتر است.

وبلاگ‌ها منبع بي واسطه خبرگيري از متن جامعه‌اند و وسيله و كانال ارزشمندي هستند که به راحتي با طيف گسترده‌يي از مخاطبان ارتباط برقرار مي‌کنند.

وبلاگ‌ها براي خبرگزاري‌ها منبع سوژه يابي و سوژه آفريني هستند. ...

منابع:

/www.nexgates.com

روزنامه ی جام جم

  


 
comment نظرات ()
 
انواع ارتباط :
نویسنده : سیده مریم موسویان - ساعت ٩:٠۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۱ مهر ،۱۳۸٦
 

                                                                           

از دیدگاه دکتر عاملی فضای مجازی مولود به وجود آمدن صنعت ارتباطات حاضر با غایب است. از زمانی که صنعت ارتباطات در قالب علائم مورس شکل گرفت انسان برای اوّلین بار توانست ارتباط با غایب را در بستر جهان فیزیکی تجربه کند. بعد از این نوع ارتباط، یک نوع ارتباط تک سویه و مجازی در قالب تولیدات سینمایی، رادیویی و تلویزیونی شکل گرفت. از این به بعد است که ما شاهد یک فضای ارتباطی جدید با ویژگی‌های منحصر به فرد هستیم.

به گفته دکتر عاملی، جهان مجازی به معنای واقعی یک جهان است. یعنی تمام ظرفیتهای جهان واقعی را درون خودش تکرار می‌کند. بسیاری از مقوله‌های جدی زندگی روزمره مثل کار و شغل ،‌ نظام بانکداری، خرید و فروش و حتی سرگرمی‌ها را نیز می‌توان در آن یافت، جهانی که جهان همه‌رسانه نیز هست. رادیو، تلویزیون و سینما همه نه با  کاراکتر خودشان بلکه با کاراکتری کاملا متفاوت در این جهان تکرار می‌شوند.

 

از دیدگاهی ارتباطات به سه گونه تقسیم می شود:

۱.ارتباط حاضر با حاضر : 

ارتباط حضوری، جهان واقعی (ارتباطي كه مبتني بر جهان فيزيكي است)

۲.ارتباط حاضر با غايب:Human –To-Machine Communication

 آیا وقتی انسان به تدریج به وسایل شخصی خود مثل عینک ؛اتومبیل و... خو می گیرد نمی تواند به ربوتی خو بگیرد که قادر است عصاکش یک نابینا شود...۱

 

آدمهای معمولی بدون آنکه بخواهند فکر کنند که ربوتها نمی توانند آرزو کنند ؛به تدریج به آنها به چشم یک موجود هوشمند می نگرند و تمامی اینها از آنجا ناشی می شود که انسان با این ماشینها به نوعی ارتباط می پردازد.۲

 

ارتباطی فرای جغرافیای ما.

 ارتباط انسان با ماشين.

 انقلاب و تحولی در نظام مدریتی جهان به وجود می آید.

 این نوع ارتباط با مورس آغاز شد.

روابط در این نوع ارتباطات به صورت غیر شخصی است.

این نوع ارتباطات به عنوان مثال شامل فعالیتهای زیرمی شود:

رزرو کردن هتل از طریق اینترنت

پرداخت قبوض از طرییق اینترنت

تماشای تلویزیون؛گوش دادن به رادیو...

مطلع شدن از وضعیت حساب بانکی از طریق موبایل یا اینترنت

 

ایمیل زدن یا دریافت ایمیل

 

روشن کردن و تنظیم تایمر ماشین ظرفشویی یا لباسشویی و...

 

خواندن وبلاگ

 

استفاده از کارت سوخت

 

در بعضی از ادارات برای حضور و غیاب افراد از کارت شخصی استفاده می شود؛که به وسیله ی این کارت زمان ورود و خروج افراد به اداره کنترل می شود.

 

(یکی از شرکتهای ژاپنی آدم آهنی ای ساخته بود که کارش این بود که انسانی مقابل او می نشست و روبوت در مدت دو دقیقه تصویر او را نقاشی می کرد)۳

 

(ربوتی ساخته شده بود که می توانست همراه یک نابینا حرکت کند و از موانعی که بر سر راهش بود احتراز می کرد و همراه خودش را سالم به مقصد می رساند.)۴

 

                                                      

۳.ارتباط غايب با غايب :Machine-to-Machine Communication  

 پایان دوره ی سلطه ی ماشین بر انسان.

 

منطق ارتباط غایب با غایب منطق دیجیتال است

 انسانها ماشینیزه می شوند.

ارتباط ماشین با ماشین.

منطق آنالوگ.

 فضای مجازی.

در حداقل زمان ممکن ؛ بیشترین میزان بهره وری.

افزایش بیکاری : اکثریت مشاغل انسانی به ماشین واگذار می شود.

این نوع ارتباطات به عنوان مثال شامل فعالیتهای زیر می شود:

خرید و فروش اینترنتی

دستگاه کنترل از راه دور 

 

ریختن سود پول به حساب بانکی افراد

 

ثبت نمره های پایان ترم در سایت دانشگاه

 

                                                                   

منابع:

 

۱.محسنیان راد-مهدی-1384-ارتباط شناسی-تهران-سروش-صص ۵۲۳

۲.محسنیان راد-مهدی-1384-ارتباط شناسی-تهران-سروش-صص ۵۲۶

۳.محسنیان راد-مهدی-1384-ارتباط شناسی-تهران-سروش-صص۵۲۱

۴.محسنیان راد-مهدی-1384-ارتباط شناسی-تهران-سروش-صص۵۲۱

۵.جزوه های کلاسی


 
comment نظرات ()
 
 
نویسنده : سیده مریم موسویان - ساعت ۱٢:٤٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۸ مهر ،۱۳۸٦
 

روابط آن لاين (On line)

توسعه اينترنت به طور فزاينده‌اي امكان ايجاد و حفظ روابط چندگانه را افزايش داده است، برخي از اين نوع روابط ممكن است تنها درفضاي مجازي وجود داشته باشد.رشد ارتباطات به واسطه كامپيوتر ازتوسعه و بسط آنچه كه آنتوني گيدنز از آن به عنوان جامعه‌ايي انعكاسي و فردگرايانه ياد مي‌نمايد، حمايت و همراهي مي‌نمايد.براي آنهايي كه متصل به فضاي مجازي مي‌باشند، ارتباطات بواسطه كامپيوتر، فرصتي را به منظور جستجوي اطلاعات، حمايت و تأييد هويت را صرفنظر از ملزومات زمان و جغرافيا ارائه مي‌نمايد.بسياري از اطلاعات جستجو شده هر چند كه ممكنست سطحي و ناچيز باشند، منوط به زمان و هزينه سفر بوده، اما بسياري ديگر از اشكال و گونه‌هاي اطلاعات ممكنست به مسائل مرگ و زندگي مربوط گردد.ظاهراً مرور اينترنت به منظور جستجوي اطلاعات پزشكي دومين و رايج ترين شكل جستجوي اطلاعات مي‌باشد (پس ازجستجو براي كسب اطلاعات در خصوص نقاشي يا نوشته خارج از اخلاق دربارة مسائل جنسي و ديگر فعاليت‌هاي مربوط به سكس).بيماراني كه از بيماريهاي حاد پزشكي رنج مي‌برند (يا ناراحتي‌هاي عمومي)مي‌توانند درمان و تشخيصي را كه پزشك معالجشان به آنها ارائه نموده بررسي نمايند،به دنبال درمانهاي جايگزين بوده وياازحمايت وپشتيباني بيماران ديگري كه تجاربشان رابواسطه الحاق به گروه حامي آن لاين(
Online) درميان مي‌گذارند، بهره‌مند گردند.

توانايي كاربران در راستاي پنهان سازي جنبه هاي شخصيتي خود در ارتباطات اينترنتي، شرايط نگران كننده يا بسيار دشواري را ايجاد مي نمايد.همانگونه كه كارتون
New Yorker بدان اشاره مي‌نمايد:

"در وب، هيچكس نمي‌داند كه شما يك سگ هستيد". همچنين، هيچكس نمي‌داند كه شما عضوي از يك گروه نژادي، نابينا، معلول، جواني بدنام – يا داراي هرگونه خصوصيات نامناسب اخلاقي مي‌باشيد. ريد)(
Reid خاطر نشان مي سازد كه:

"آزادي براي اوضاع و شرايط نامشخص يا خلق دوبارة اوضاع بر روی شبکه اینترنت منتج به تشريح و تبيين اوضاع چندگانه حيات انساني مي‌گردد.تحقيق در خصوص جوامع مجازي كه با نقابهاي زمان و نژاد و با جنسيت و طبقه سرشار گرديده، تقريباً هر نوع جنبه‌ايي از هويت را به ارمغان مي‌آورد".

اهميت منفك از ارتباط متقابل آن لاين، بويژه اگر بواسطه پهناي باند نسبتاً كم كانالهاي ارتباطي همانند ايميل يا اشكال ديگر مبتني بر متن، اجرا گرديده باشد،بحث جامعي ازحوزه فريبكاري آگاهانه يا اتفاقي را به ارمغان مي‌آورد.

در ارتباط آن لاين(
Online) شخص هرگونه اسم يا عنواني را به خود اختصاص مي‌دهد كه خوشايند ديگران مي‌باشد و مي‌تواند در راستاي حفظ هويتهاي مختلف بسياري كوشش نمايد.

آزادي اينترنت باعث مي‌شود تا مردم مقوله معرفي خود را به شيوه هاي مطلوب تجربه نمايند، اما با وجود اين آزادي، خطرات متفاوتي مردم را تهديد مي‌نمايد.ريد) (
Reid "از فرافكني خود در محيط مجازي به عنوان آزادي خود از قيد و بندهاي واقعي ـ به عنوان ارائه فرصت در راستاي توصيف و معرفي چيزي كه معروف و پذيرفتني مي‌باشد، ياد نموده است. با اين وجود، وي معتقد است كه اين داستانها هميشه پايان خوبي را به همراه ندارد".

يك عده از خطرات تعيين و مشخص گرديده است.توانايي مجريان براي كنترل اوضاع خودشان در راستاي در دسترس بودن در اينترنت به هيچ وجه مطلق نمي‌باشد، اما فرصتهايي را در راستاي تعمق درخصوص فريب يا تعبير غلط اتفاقي ارائه مي‌نمايد.تعيين و تثبيت هويت ارتباط آن لاين(
Online) مشكل مي‌باشد.هاراسيم Harasim) ، 1991). برخي از مردم ممكنست، بخشي از اطلاعات شخصي خود را تغيير دهند (بعنوان مثال، رنگ مو، سن، وزن، درآمد)، برخي ديگر نيز ممكن است هويت خود را به كلي تغيير دهند.

به معناي ديگر اتخاذ «هويتهاي مجازي» كاملاً باهويت در روابط رو در روي روزانه متفاوت مي‌باشد. دوناث (
Donath 1995) به اين موضوع اشاره مي‌نمايد كه "در مقايسه با جهان فيزيكي،گذر بعنوان شخص ديگري در آن لاين (Online) تا هنگامي كه نشانه‌هاي هويت وجود دارد،نسبتاً آسان است". تغيير جنسيت به ويژه در اتاقهاي گفتمان(Chat Rooms) و بازيهاي آن لاين تجربه‌ايي عمومي مي‌باشد.براي مثال ويلي، برين، و برن استينBornstein)، 1994؛ Brien ‘O’،1998؛Wiley، 1995( تطابق مشابهتي را در شبكه‌ايي از هويت جنسي جايگزين بررسي نمودند (بطور كلي،انعكاس يا بازتابي ازعدم موازنه جنسي در كاربرد اينترنت كه مردان از خود به عنوان زنان ياد مي‌نمايند).

تركل(
Turkle 1995) پيشنهادي را ارائه مي‌نمايد مبني بر اين كه براي يك مرد معرفي خود به عنوان يك زن در آن لاين نسبتاً آسان مي‌باشد.به منظور معرفي يك مرد در خارج خط به عنوان يك زن، مرد مجبور است تا قسمتهاي مختلفي از بدن خود را اصلاح نمايد، صورت خود را آرايش و حتي كلاه گيس برسر كند، لباس زنانه و كفشهاي پاشنه بلند بپوشد، صدا، طرز راه رفتن، اطوار و اخلاق شخصي‌اش را تغيير دهد.اما در آن لاين مسئله تغيير علائم زنانه، ممكن است مسئله‌ايي ساده به نظر آيد ـ اگرچه ممكن است حفظ هويت جنسي زنانه يا مردانه به دروغ در مدت زماني طولاني مشكل باشد. اشكال و گونه‌هاي مختلفي از تجربه و آزمايش ممكن است شخصي را در برگيرد كه سن خود را متفاوت يا خود را متعلق به گروه نژادي مختلف به دور از حقيقت واقعي نشان دهد.انگيزه براي يك چنين فريبكاري، توالي از كنجكاوي غيرمغرضانه تا دلايل شرارت بار و شيطاني را دربرمي‌گيرد، با اين وجود موفقيتهايي كه با وجود يك چنين هويتهاي جديدي ميتواند حفظ گردد، ممكن است ناشي از احياي گفتارها يا كردارهاي قالبي در راستاي توانايي ايفاي نقش مقلدان باشد. با اين وجود ميزان موفقيت چنين فريبكاري به آمادگي ديگر هنرپيشگان براي پذيرش آن و يا نشان دادن واكنشي به هويت پيشنهادي بستگي دارد.

حتي هنگاميكه كوشش آگاهانه و عمدي در راستاي گمراه نمودن وجود ندارد، معدود نشانه‌هاي متني به طورعمومي در آن لاين قابل دسترس مي‌باشد كه فرصتهايي را براي دريافت كنندگان پيغامها در راستاي خواندن هرچه بيشتر يا كمتر از آنچه تمايل به آن را داشته‌اند، ارائه مي‌نمايد.


 
comment نظرات ()